Praktična nastava - dosadašnje aktivnosti
Pročitaj mi

Studenti istorije školske 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06. i 2006/07. godine, koji su bili na praktičnim vežbama iz arhivistike, najviše interesovanja su pokazali za fond Dvora Kraljevine Jugoslavije. Interesovala su ih dokumenta o kulturnom životu i prilikama na dvoru, porodične fotografije dinastije Karađorđevića i dr. Osim toga, bili su zainteresovani za dokumenta o spoljnoj i unutrašnjoj politici Kraljevine Jugoslavije, atentatu na kralja Aleksandra I Karađorđevića u Marseju 1934. godine, prostituciji 30-ih godina 20. veka u KJ, političkim strankama u KJ, spoljnotrgovinskim i privredim odnosima KJ sa drugim zemljama, suđenju Draži Mihailoviću, verskim zajednicama i njihovom odnosu sa državom FNRJ, odnosima Jugoslavije sa zemljama Informbiroa kao i za druge teme. Za navedene teme, studenti su dobili na uvid arhivsku građu fondova i zbirki: Dvor Kraljevine Jugoslavije (AJ-74), Ministarstvo unutrašnjih poslova KJ (AJ-14), Ministarstvo inostranih poslova KJ (AJ-334), Zbirka Milana Stojadinovića (AJ-37), Savez komunista Jugoslavije (AJ-507), Emigrantska vlada (AJ-103), Ministarstvo vera KJ (AJ-69), Centralni pres biro (AJ-38), Ministarstvo prosvete KJ (AJ-66), Poslanstvo KJ u Turskoj – Ankara (AJ-370), Poslanstvo KJ u Francuskoj – Pariz (AJ-388).

Studenti Filološkog fakulteta – katedra za bibliotekarstvo, tokom marta 2007. boravili su Arhivu SCG sa prof. dr Bojanom Đorđevićem. Direktor Arhiva SCG Miladin Milošević upoznao ih je sa istorijatom i radom Arhiva, arhivskom građom, brojem fondova i zbirki koje Arhiv poseduje. Načelnik Odeljenja za zaštitu arhivske građe Milan Medaković pokazao je studentima depoe u kojima je smešteno 811 arhivskih fondova i zbirki.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS