Students of history at Belgrade University visited Archives

Studenti treće godine istorije Filozofskog fakulteta u Beogradu boravili su u Arhivu Jugoslavije 9. novembra 2012. godine sa  profesorom dr Ljubodragom Dimićem. Svake školske godine profesor Dimić dovede novu generaciju studenata. Cilj boravka  je edukacija budućih  istoričara i  istraživače arhivske građe  u naučne svrhe.

 

Data/Images/stud_is_bg_12_1m.jpg

News
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS