Будући менаџер културе на пракси у Архиву Југославије
У складу са новим интенцијама Министарства културе Републике Србије, да у институцијама културе буду ангажовани менаџери, Архив Југославије примио је на праксу будућег менаџера културе - Наташу Ивановић, студента мастер студија на УНЕСKО катедри за културну политику и менаџмент Универзитета Уметности у Београду и Универзитета у Лиону (Француска), коју води проф. др Милена Драгићевић Шешић. Будући менаџер културе стручну праксу обавља у оквиру Одељења за информисање, објављивање архивске грађе и међународну сарадњу, у трајању од месец дана. У оквиру праксе упознаје се са информативним средствима Архива, комуникацијом са корисницима, издавачком делатношћу (објављивање зборника докумената, часописа Архив, каталога и других публикација), припремањем изложби архивских докумената, медијском презентацијом Архива и међународном сарадњом.
Задатак менаџера ангажованих у институцијама културе јесте да посредују између културе и тржишта, односно да развијају нове програме и пројекте којима би се институције културе тржишно усмериле и њихов рад и достигнућа што боље презентовали широј јавности.
Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS