Влада Републике Србије именовала директора Архива Југославије
Након спроведеног јавног конкурса Влада Републике Србије је на седници 29. јула 2021. донела Решење (24 Број:119-7091/2021)  о именовању др Милана Терзића за директора Архива Југославије на период од четири године. За то су га препоручили искуство и успешност у досадашњем руковођењу Архивом, те предложени Програм рада за наредни период,  у коме је видљив континуитет у раду установе и стратешки циљ да се са расположивим кадровским и новчаним ресурсима увек достигну најбољи резултати.
Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS