Budući menadžer kulture na praksi u Arhivu Jugoslavije
U skladu sa novim intencijama Ministarstva kulture Republike Srbije, da u institucijama kulture budu angažovani menadžeri, Arhiv Jugoslavije primio je na praksu budućeg menadžera kulture - Natašu Ivanović, studenta master studija na UNESCO katedri za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta Umetnosti u Beogradu i Univerziteta u Lionu (Francuska), koju vodi prof. dr Milena Dragićević Šešić. Budući menadžer kulture stručnu praksu obavlja u okviru Odeljenja za informisanje, objavljivanje arhivske građe i međunarodnu saradnju, u trajanju od mesec dana. U okviru prakse upoznaje se sa informativnim sredstvima Arhiva, komunikacijom sa korisnicima, izdavačkom delatnošću (objavljivanje zbornika dokumenata, časopisa Arhiv, kataloga i drugih publikacija), pripremanjem izložbi arhivskih dokumenata, medijskom prezentacijom Arhiva i međunarodnom saradnjom.
Zadatak menadžera angažovanih u institucijama kulture jeste da posreduju između kulture i tržišta, odnosno da razvijaju nove programe i projekte kojima bi se institucije kulture tržišno usmerile i njihov rad i dostignuća što bolje prezentovali široj javnosti.
Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS