Pokret nesvrstanosti (PN) za vreme Hladnog rata: Pouke i perspektive

Pokret nesvrstanosti (PN) za vreme Hladnog rata: Pouke i perspektive 
Međunarodna konferencija - simpozijum, 24-26. maj 2012,
u prostorijama Arhiva Jugoslavije, Vase Pelagića 33, Beograd, Srbija


 

Suorganizatori:

The LSE IDEAS Balkan International Affairs Programme and the LSE IDEAS Centre, London School of Economics and Political Science (LSE IDEAS Program za Balkan i LSE IDEAS centar za međunarodne odnose,  diplomatiju i strategiju na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke)


zajedno sa

Arhivom Srbije
i

Arhivom Jugoslavije 

 

Pre pedeset godina, u vreme najopasnijih hladnoratovskih sučeljavanja i opasnosti po svetski mir, Prva konferencija nesvrtanih i neangažovanih zemalja, održana u Beogradu, septembra 1961, označila je početak stvaranja Pokreta nesvrstanih. Tokom sledećih dvadeset godina, Pokret je prerastao u najveće političko okupljanje izvan Ujedinjenih nacija tokom Hladnog rata i postao jedinstveni glas Trećeg sveta.  Uprkos tome, istoriografija o Pokretu je do danas ostala oskudna. Između ostalog, još uvek nije uspela da pruži odgovor na  dilemu da li je Pokret nesvrstanih bio samo nuz-proizvod Hladnog rata, proizvod pokušaja supersila da izbegnu direktnu konfrontaciju u "sivoj zoni" ili je, pak predstavljao istinski pokušaj Trećeg sveta da omogući sebi pravo na postojanje i samostalan razvoj između dva sučeljena bloka i time stvorio istinsku i jedinu alternativu pretećoj hladnoratovskoj podeli sveta. Poznato je da, dve decenije posle završetka Hladnog rata, Pokret nesvrstanih još uvek postoji i okuplja 115 zemalja. U sadašnjem, sve nasilnijem svetu prepunom pretnji po političku i ekonomsku stabilnost čovečanstva, najsiromašnije zemlje u razvoju su možda ponovo u potrazi za svojim glasom i priznanjem prava na dostojan i bezbedan život.
U nastojanju da podržimo naučno sagledavanje uloge i značaja Pokreta nesvrstanih tokom Hladnog rata i damo doprinos razvoju istoriografije ovako važnog fenomena kao i njenoj valorizaciji u okviru opšte istoriografije Hladnog rata, LSE IDEAS Balkan International Affairs Programme and the LSE IDEAS Centre,  u saradnji sa Arhivom Srbije i Arhivom Jugoslavije organizuju u Beogradu, 24-26. maja 2012, međunarodnu konferenciju - simpozijum na temu: Pokret nesvrstanosti za vreme Hladnog rata: Pouke i perspektive  

Preuzmite program konferencije.
Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS