Promocija zbornika "Život i delo akademika Bogumila Hrabaka"
Pročitaj mi

Dana 30. maja 2012. godine u prostorijama Arhiva Jugoslavije održana je promocija međunarodnog tematskog zbornika "Život i delo akademika Bogumila Hrabaka" u organizaciji Filozofskog fakulteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Arhiva Jugoslavije. Na promociji su govorili akademik prof. dr emeritus Zoran Lakić član CANU, dr Smiljana Đurović, naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju, prof. dr Dragi Maliković dekan Filozofskog fakulteta i urednik zbornika i Miladin Milošević v. d. direktora Arhiva Jugoslavije. Takođe na promociji zbornika govorila je akademik Desanka Kovačević-Kojić, član SANU, koja je sa prisutnima podelila svoja lična sećanja na akademika Bogumila Hrabaka.
Međunarodni tematski zbornik „Život i delo akademika Bogumila Hrabaka“, čija je promocija sprovedena u Arhivu Jugoslavije predstavlja spomenicu posvećenu ovom naučniku i akademiku, koji je između ostalog bio i osnivač Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Prištini sada izmeštenog u Kosovskoj Mitrovici. Zbornik je nastao kao kompilacija naučnih radova, izloženih na međunarodnom naučnom skupu pod istim imenom „Život i delo akademika Bogumila Hrabaka“, održanom od 6. do 8. oktobra 2011. godine, gde je prezentovano 42. naučna saopštenja od kojih je 35. našlo svoje mesto u ovom Zborniku.
Promociji Zbornika pored drugih gostiju prisustvovali su i studenti istorije I, II, III, i IV godine Filozofskog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Studenti su svoj boravak u Arhivu iskoristili kako bi se upoznali sa istorijatom i radom Arhiva Jugoslavije, kao i funkcionisanjem arhivske biblioteke i arhivske čitaonice. Takođe u sklopu svoje posete studenti su obišli i izložbu arhivskih dokumenata pod nazivom „Mi gradimo prugu – pruga gradi nas“ – Omladinske radne akcije u Jugoslaviji 1946 – 1951, uz stručno vođenje autora izložbe Ivana Hofmana. Ova poseta studenata iz Kosovske Mitrovice Arhivu Jugoslavije predstavlja već ustaljenu praksu koja se ponavlja iz godine u godinu u sklopu saradnje Filozofskog Fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Arhiva Jugoslavije.

Data/Images/prom_bg_05_2012_1m.jpg

Data/Images/prom_bg_05_2012_2m.jpg

Data/Images/prom_bg_05_2012_3m.jpg

Data/Images/prom_bg_05_2012_5m.jpg

Data/Images/prom_bg_05_2012_6m.jpg

Data/Images/prom_bg_05_2012_4m.jpg

Data/Images/prom_bg_05_2012_7m.jpg


Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS