STUDENTI ISTORIJE SA UNIVERZITETA U AUGSBURGU U POSETI ARHIVU JUGOSLAVIJE
Arhiv Jugoslavije je 18. 09. 2018. posetila grupa studenata istorije sa Fakulteta za filologiju i istoriju Univerziteta u Augsburgu, u Saveznoj državi Bavarska, SR Nemačka.
Studente, koji se nalaze na studijskom putovanju kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, predvođene dr Marenom Regerovom (Maren Röger), docentom na Katedri za Transnacionalne odnose: Nemačka i Istočna Evropa, koordinatorom za naučne i organizatorske poslove Instituta za Bukovinu na Univerzitetu Augsuburg i  prof. dr Ginterom Kronenbiterom (Günther Kronenbitter), sa Katedre za Evropsku etnologiju i folklor, su sa radom i istorijom Arhiva i zgrade u kojoj se Arhiv Jugoslavije nalazi upoznali direktor dr Milan Terzić i dr Svetlana Stefanović.
Budući istoričari obišli su depoe u kojima se čuva fond AJ-74 (Dvor Kraljevine Jugoslavije) te fond AJ-836 (Kancelarija maršala Jugogoslavije), čitaonicu, biblioteku, izložbenu salu kao i laboratoriju za konzervaciju i restauraciju arhivske građe.

Data/Images/stud_is_de_18092018_1m.jpg

Data/Images/stud_is_de_18092018_2m.jpg

Data/Images/stud_is_de_18092018_3m.jpg

Data/Images/stud_is_de_18092018_4m.jpg

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS