Boravak predstavnika Arhiva Jugoslavije u Džakarti, 8-12. decembar 2019. godine
Na poziv Nacionalnog arhiva Indonezije predstavnici Arhiva Jugoslavije dr Milan Terzić, direktor i Ranka Rađenović, arhivski savetnik, učestvovali su u radu konferencije Okruglog stola, organizovane u sklopu nominacije dokumenata o Prvoj konferenciji nesvrstanih, održanoj u Beogradu 1961. godine, za registar UNESKO-vog projekta "Memorija sveta", kao i nominacije Sukarnovog arhiva za isti registar. Konferencija Okruglog stola održana je 9. decembra 2019. godine u hotelu Grandkemang, u Džakarti. Indonežanskoj strani je predat DVD sa odabranim dokumentima za nominaciju iz jednog od fondova Arhiva Jugoslavije – Kabinet predsednika Republike. U poseti Nacionalnom arhivu Republike Indonezije delegacija Arhiva Jugoslavije je bila 10. decembra. Razgovarano je o priređivanju, kao i rokovima priređivanja dodatnog foto i audiovizuelnog materijala o Prvoj konferenciji nesvrstanih za nominaciju kod UNESKO-a. Druga tema zajedničkog dogovora bila je priprema drugog toma zbornika dokumenata o indonežansko-jugoslovenskim odnosima 1968-1980.

Data/Images/pos_zaposleni_aj_id_2019_1m.jpg

Data/Images/pos_zaposleni_aj_id_2019_2m.jpg

Data/Images/pos_zaposleni_aj_id_2019_3m.jpg

Data/Images/pos_zaposleni_aj_id_2019_4m.jpg

Data/Images/pos_zaposleni_aj_id_2019_5m.jpg

Data/Images/pos_zaposleni_aj_id_2019_6m.jpg

Data/Images/pos_zaposleni_aj_id_2019_7m.jpg

Data/Images/pos_zaposleni_aj_id_2019_8m.jpg

Data/Images/pos_zaposleni_aj_id_2019_9m.jpg

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS