Poseta predsednika Republike Srbije i Arapske Republike Egipat izložbi "Srpsko/jugoslovensko–egipatski diplomatski odnosi"

Dana 20. jula 2022. godine predsednici Republike Srbije Aleksandar Vučić i Arapske Republike Egipat Abdel Fateh el Sisi u Palati "Srbija" u sklopu zvanične posete egipatskog predsednika Republici Srbiji obišli su izložbu Državnog arhiva Srbije i Arhiva Jugoslavije "Srpsko/jugoslovensko–egipatski diplomatski odnosi".

Na izložbi su predstavljena dokumenta i fotografije koja svedoče o diplomatskim odnosima u periodu od 1906. do 1984. godine, odnosno od pokretanja inicijative za osnivanje diplomatskog predstavništva Kraljevine Srbije u Egiptu do posete predsednika Arapske Republike Egipat Hosnija Mubaraka Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.

Izložbu su predstavili direktori Državnog arhiva Srbije i Arhiva Jugoslavije dr Miroslav Perišić i dr Milan Terzić koji su visokim zvaničnicima ukazali na najvažnije dokumente i fotografije predstavljene na izložbi. Posebnu pažnju dvojice državnika privukli su ukaz kralja Petra I Karađorđevića o postavljenju Boška Čolak-Antića za diplomatskog agenta i generalnog konzula Kraljevine Srbije u Kairu od 1/14. februara 1908. godine i ukazi kralja Aleksandra I Karađorđevića o otvaranju generalnog konzulata Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Kairu od 4. oktobra 1922, i o postavljenju Jovana Dučića za generalnog konzula Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Kairu od 30. avgusta 1925. godine. Takođe posebnu pažnju je privukao i zapisnik o razgovorima Josipa Broza Tita, predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Gamala Abdela Nasera, predsednika Ujedinjene Arapske Republike i Džavaharlala Nehura, premijera Republike Indije održanih u Kairu 19. novembra 1961. Direktor Arhiva Jugoslavije dr Milan Terzić, je posebno ukazao na boravak pesnika i diplomate Jovana Dučića u Kairu u svojstvu generalnog konzula Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca tokom 20-tih godina XX veka i na fotografiju koja svedoči o boravku u Egiptu Slobodana Jovanovića i Bogdana Popovića krajem 30-tih godina. Dalje je istakao značaj koji je Kairo imao za jugoslovensku vladu u emigraciji tokom Drugog svetskog rata i odnosu između Josipa Broza Tita i egipatskog predsednika Gamala Abdela Nasera. Direktor Terzić je visokim zvaničnicima dve države ukazao i na činjenicu da Arhiv Jugoslavije čuva oko 40 km arhivske građe nastale radom jugoslovenskih institucija i organizacija, posebno ukazujući na značaj one arhivske građe koja svedoči o međunarodnim odnosima i spoljnoj politici Jugoslavije u toku Hladnog rata. Arhiv Jugoslavije planira da u toku 2023. godine, povodom 115 godina diplomatskih odnosa između Srbije i Egipta objavi zbornik dokumenata o srpsko/jugoslovensko–egipatskim odnosima za period od 1908. do 1990. godine.

Pored dvojice predsednika izložbu su posetili i ministri spoljnih poslova Republike Srbije Nikola Selaković i Arapske Republike Egipat Sameh Hasan Šukri.


Data/Images/aj_miz64_1m.jpg

Data/Images/aj_miz64_2m.jpg

Data/Images/aj_miz64_3m.jpg

Data/Images/aj_miz64_4m.jpg

Data/Images/aj_miz64_5m.jpg

Data/Images/aj_miz64_6m.jpg

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS