АРХИВСКА ГРАЂА

Архивска грађа похрањена у Архиву Југославије је незаобилазан извор за проучавање целокупног друштвеног, политичког, економског и културног живота Југославије од њеног настанка 1918, па до гашења државне заједнице Србије и Црне Горе 2006. године. У депоима Архива, на две локације у згради Архива Југославије и у депоу бише зграде СИВ-а II (Булевар Михаила Пупина 2 ) чува се 795 архивских фондова и 87 збирки. Сва документарна грађа југословенских централних државних органа и установа, политичких организација и друштава налазе се у архивским фондовима. Највећи део фондова, који су прошли обраду и сређивање, имају информативна средства (Инвентаре) преко којих се јавност може информисати о њиховом садржају. Највећи број збирки похрањених у Архиву настао је деловањем угледних јавних личности, док је мањи број настао радом политичких покрета, удружења, и др.

База Инвентар - доступно 146 информативних средстава инвентара

Због недостатка смештајног простора, архивска грађа једног броја установа још увек се не налазе у Архиву. Списак установа чија архивска грађа није преузета.

На основу грађе других фондова и библиотечке грађе реконструисано је постојање низа установа чија грађа или део грађе није сачуван.
Период Краљевине СХС/Југославије PDF

Социјалистички период PDF

Погледајте дигиталне копије које смо припремили за вас. Сазнајте какве се различите врсте документа чувају у Архиву, која су најстарија документа, која архивска грађа је највише истраживана...

Уколико поседујете документа везана за историју Југославије, a желите да их поклоните или понудите Архиву, молимо Вас да нас контактирате (poziv_imaocima@arhivyu.rs)

Датум измене стране: 16. 01. 2023

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |