Фондови и збирке

Фондови и збирке који се чувају у Архиву настали су у раду:

  • централних државних органа и установа, централних органа политичких партија и других организација и удружења Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљевине Југославије

  • централних државних органа и установа, друштвено-политичких организација у федерацији, установа које су вршиле послове од интереса за остваривање функција федерације, од Другог светског рата до престанка постојања Државне заједнице Србија и Црна Гора

  • истакнутих политичких, културних, научних, јавних и других личности.Датум измене стране: 17.05.2024.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |