Леци и плакати

Летак "Истина о блокади" 1940. год.

димензије:10x16 cm

сигнатура:АЈ-66-99-283


Летак "На кому је ред?"


Летак: Прво дунавско паробродарско друштво

сигнатура:АЈ-14-31-94-975


Плакат "Брига за рањенике и борце данас је наша прва најпреча дужност" Аутор: Петaр Лубарда

димензије:59x84 cm


Плакат о састанку скупштине Сталног савета Мале антанте у Синаји, 1. децембар 1936.

димензије:23x18 cm

сигнатура:АЈ-74-194-241


Датум измене стране: 08.03.2022

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |