О библиотечкој грађи

Библиотечка грађа се набавља путем куповине, размене, поклона, а највише преузимањeм библиотечког материјала са архивском грађом. Закључно са 2020. годином библиотека располаже са 25.965 књига , 10.959 периодике и 1.686 некњижне грађе (географске карте, плакати, леци).

Књижни фонд је хронолошки углавном везан за архивску грађу коју чува Архив (од 1918. године), а тематски се односи на:

 • историју и помоћне историјске науке
 • архивистику
 • политику
 • привреду
 • право
 • статистику
 • образовање
 • културу и уметност
 • историјски развој природних и примењених наука.

До краја 1996. године књижни фонд је обрађиван мануелно. Формирани су абецедни и предметни каталог књига, абецедни каталог приручника и картотека периодике. Почетком 1997. године прешло се на аутоматску обраду података. Формиране су две базе података Библио и Штампа.

База Библио садржи податке (преко 14.500 јединица) о новом библиотечком фонду, а ретроактивно су унети подаци о целокупној периодици која се налази у библиотеци. У оквиру ове базе налазе се и радови у којима је цитирана грађа Архива Југославије, са назнаком који су фондови Архива коришћени, као и радови тренутно запосленог архивског кадра.
Целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR

База Штампа садржи податке (преко 13.000 јединица) о штампаној и другој неконвенционалној библиотечко-архивској грађи, (књигама, брошурама, музикалијама, серијским публикацијама, чланцима, географским картама, архитектонским пројектима, плакатима, лецима, разгледницама, позивницама, проспектима, фотографијијама и сл.), која се налази у оквиру архивских фонова и збирки нашег Архива. Ову врсту грађе корисници могу обити ако је наруче у читаоници.
У ову базу унесене су информације из следећих фондова и збирки: Јован М. Јовановић, Милан Стојадиновић, Никола Пашић, Сава Косановић, Светислав Милосављевић, Ђура Поповић, Лазар Марковић,Милан Јаковљевић, Перо Шоћ, Станислав Краков, Витомир Кораћ, Добриовје Стошовић, Хинко Кризман, Михајло Петровић, Димитрије Љотић, Геца Кон, Илија Пржић, Адам Прибићевић, Александар Цинцар-Марковић, Иван Суботић, Роза Левин-Мајер, Љубомир Давидовић, Генерални конзулат у Буенос Аиресу, Министарство просвете Краљевине Југославије (до 890 фасцикле), Министарство унутрашњих послова Краљевине Југославије (до 80 фасцикле). Претражите базу.

У библиотеци се могу добити библиографске информације о објављеним радовима о Југославији, мада их библиотека не поседује. У оквиру издавачке делатности Архива, библиотека учествује у изради библиографија и каталога.

Датум измене стране: 02.11.2019.

2023. Архив Југославије

 • |
 • |
 • |
 • |