Библиотечка грађа у фондовима Архива

Наслов 1902-1027
Упоредни наслов
Поднаслов XXV letnij jubilej Jurija Spiridonoviča Morfessi
Аутор
Корпоративни аутор Komitet po čestvovaniju Ju. S. Morfessi (Belgrad)
Година издавања 1927
Место издавања Belgrad
Издавач Komitet po čestvovaniju Ju. S. Morfessi
Извор
Сигнатура 66-641-1063

Датум измене стране: 28.12.2020.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |