Библиотечка грађа у фондовима Архива

Наслов Accord conslu entre la CoalitionPaysanne democrate et l'Oposition unifiee
Упоредни наслов
Поднаслов
Аутор
Корпоративни аутор
Година издавања 1937
Место издавања Beograd
Издавач Centralni pres biro
Извор
Сигнатура 335-79-17

Датум измене стране: 28.12.2020.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |