Ценовник о пружању услуга и утврђивању накнаде

ПЛАЋАЊЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА И ИНСТРУКЦИЈЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

НАКНАДА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ КОЈЕ СЕ ВРШИ ПО ЗАХТЕВУ СТРАНАКА

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)

Изузетци: уколико се захтев односи на податке за остваривање права из радног односа, поступак рехабилитације као и прибављање доказа о оправданости захтева за рехабилитацију је ослобођено свих такси и трошкова.

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
2000,00 динара

издавање преписа документа

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
500,00 динара

ПТТ ТРОШКОВИ: по ПТТ тарифи или поузећем.

ФОТОКОПИРАЊЕ

1 копија формата А4

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
15,00 динара

1 копија формата А3

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
30,00 динара

1 копија са овером формата А4

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
25,00 динара

1 копија са овером формата А3

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
50,00 динара

Фотокопирање докумената истог дана извршиће се уз наплату двоструке цене.

Рок за преузимање наручених фотокопија износи максимално 6 месеци од датума наручивања.

СКЕНИРАЊЕ ДОКУМЕНАТА, ФОТОГРАФИСАЊЕ, ШТАМПАЊЕ

скенирање уз посебну дозволу по страни: у резолуцији до 300 ДПИ

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
250,00 динара

скенирање уз посебну дозволу по страни: у резолуцији до 400 ДПИ

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
400,00 динара

штампање на црно белом ласер штампачу по страни (формат А4)

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
140,00 динара

штампање на колор ласер штампачу по страни (формат А4)

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
220,00 динара

копирање скениране ОГК карте или скенираног архитектонског плана (по скену)

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
200,00 динара

снимање материјала на медијуме: на компакт диск (ЦД)

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
300,00 динара

снимање материјала на медијуме: на ДВД

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
600,00 динара

коришћење личног фотоапарата у читаоници (по дану)

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
2000,00 динара

праћење архивске грађе на снимање ван објекта Архива (по дану)

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
5000,00 динара

Странкама није дозвољено уношење нити коришћење личног скенера у читаоници Архива.

СНИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ И ЈАВНО ПРИКАЗИВАЊЕ

за објављивање и јавно приказивање у црно-белој техници (по страни)

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
600,00 динара

за објављивање и јавно приказивање у црно-белој техници на корицама, омотима и насловној страни

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
1200,00 динара

за објављивање и јавно приказивање у колор техници

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
1200,00 динара

за објављивање и јавно приказивање у колор техници на корицама, омотима и насловној страни

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
2400,00 динара

за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледницама и календарима и сл. у црно-белој техници

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
2000,00 динара

за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледницама и календарима и сл. у колор техници

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
4000,00 динара

за објављивање и јавно приказивање за потребе телевизије, филма, видео записа у научно-образовне сврхе

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
600,00 динара

за објављивање и јавно приказивање за потребе телевизије, филма, видео записа у комерцијалне сврхе

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
6000,00 динара

СНИМАЊЕ ЗГРАДЕ И ДВОРИШТА АРХИВА

Снимање зграде и дворишта Архива (коришћење ентеријера, екстеријера и сл.) за потребе играног и документарног филма у комерцијалне сврхе (по сату)

(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)
10000,00 динара

Датум измене стране: 09.10.2020.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |