Правила и обавезе

Како би Ваш рад у читаоници Архива Југославије био ефикасан и протекао у најбољем реду, пре него што дођете и поручите архивску грађу, упознајте се са најважнијим одредбама Правилника о коришћењу архивске грађе у Архиву Југославије.

 

ДОЗВОЉЕНО ЈЕ:


 • Грађа се наручује до 13 часова за наредни дан.

 • Сваки истраживач може да наручи 4 фасцикле, 4 књиге евиденције, 10 јединица описа или 2 ролне микрофилма.

 • За време рада са архивском грађом, истраживач на столу може да држи само једну фасциклу, књигу евиденције, једну јединицу описа или ролну микрофилма.

 • Истраживач може да користи наручену архивску грађу најдуже 10 радних дана.

 • Истраживач може да користи сва информативна средства о архивској грађи која се налазе у читаоници (Инвентари, Пописи, База података и др. ).

 • Библиотечки материјал (књиге, периодика) такође се користи у читаоници Архива.

 • Истраживачу је дозвољено да користи сопствени лаптоп за рад.

 • Дозвољена је и употреба фотоапарата, уз надокнаду према Ценовнику.


НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО:


 • Не сме се реметити редослед докумената у фасцикли, а ако се током рада он поремети, потрудити се да се успостави редослед какав је био.

 • Строго је забрањено писање по архивској грађи.

 • Забрањена је употреба течног мастила, пенкала или фломастера.

 • Није дозвољена употреба мобилних телефона.

 • Не сме се гласно разговарати

 • Не сме се уносити храна и пиће.


Извод из Правилника о коришћењу архивске грађе PDF.

 

Датум измене стране: 17. 05. 2022.

2024. Архив Југославије

 • |
 • |
 • |
 • |