ИЗДАЊА

Издавачка делатност Архива омогућава да документи значајни за историју Југославије буду доступни стручној, научној и широј јавности. Од почетка осамдесетих година 20. века објављујемо, у сарадњи са домаћим и страним историчарима и др. научним сарадницима, бројне зборнике докумената, историографске и архивистичке монографије, приручнике и зборнике, каталоге изложби и часописе, базиране на грађи архива Југославије и искуствима архивиста.

На сајту је омогућено преузимање комплетних прилога из свих бројева Часописа, као и претраживање по аутору или кључним речима.

Последњи број

Билтен, први часопис Архива Југославије, излазио је од 1980. до 1986. године.

Преглед промоција (период 2000-2021) зборника архивске грађе или књига насталих на основу истраживања архивске грађе која се чува у Архиву Југославије.

Избор публикација којима можете приступити онлајн.

Датум измене стране: 17. 05. 2022

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |