Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1933. годину

Издавач: Архив Југославије
Главни и одговорни уредник: в.д. директора Миладин Милошевић
Приредили: Нада Петровић и Јелена Ђуришић
Предговор: Проф. др Љубодраг Димић
Рецензент: Проф. др Љубодраг Димић
Штампа: М-ГРАФ Трстеник
Тираж: 500 примерака
Београд, 2009.

 

 Преузмите:

 

 • уводне напомене приређивача PDF
 • садржај PDF

 

 

У оквиру обележавање 60 година од оснивања Архива Југославије изашла је из штампе четврта књига едиције Извори за историју међународних односа 1930-1940. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1933. годину.Структуру књиге чине:

 

 • предговор проф. др. Љубодрага Димића,
 • напомене приређивача (написала Нада Петровић),
 • основни текст месечних Извештаја МИП-а (јануар – децембар) 1933. године,
 • критички апарат са 427 напомена,
 • индекси личних имена и географских назива,
 • списак коришћених архивских фондова и збирки,
 • литература,
 • интернет издања и
 • садржај.

 

Извештаји МИП-а (јануар – децембар) Краљевине Југославије за 1933. годину анализирају спољну политику и унутрашњу ситуацију у појединим земљама и њихов однос према Краљевини Југославији током 1933. године. У основном тексту обрађене су следеће државе: Албанија, Аустрија, Бугарска, Белгија, Велика Британија, Грчка, Италија, Мађарска, Немачка, Пољска, Румунија, САД, СССР, Турска, Чехословачка, као и Друштво народа. У оквиру Друштва народа праћен је рад Конференције за разоружање, Економске и монетарне конференције, Међународне уније за помоћ, Међународне комисије Друштва народа за интелектуалну сарадњу, рад Сталног суда међународне правде у Хагу, као и питања ратних дугова, избеглица, трговине белим  робљем и др.

Датум измене стране: 14.01.2022.

2023. Архив Југославије

 • |
 • |
 • |
 • |