Архив, часопис Архива Југославије (Година I, бр. 1)

Београд, 21. јануар 2001.

 

На дан Архива Југославије, 21. јануара 2001. године, промовисан је први број часописа "Архив", чији је оснивач и издавач Архив Југославије. Према замислима оснивача, овај часопис треба да попуни одређену празнину у периодици, евидентну у последњој деценији у југословенској архивистичкој пракси, да стручној и научној јавности приближи резултате педесетогодишње и текуће делатности Архива Југославије, да активно прати савремена архивистичка знања, методе, методологије и архивистичке стандарде, да евидентира системске стручне и научне сугестије које историографија и историјска наука упућују архивистици. Часопису ће од посебног значаја бити и текстови који се односе на било који историјски сегмент југословенске државе и друштва, текстови који су настали макар делом на изворној архивској грађи која се чува у Архиву Југославије или у другим архивима у земљи или иностранству; студије, есеји и друге форме саопштавања историјске фактографије који користе до сада непознату или мање познату архивску грађу локалног, регионалног или ширег значаја; теоријске радове који се тичу архивистике и историографије; публиковаће се и мање познати, садржајно вредни и визуелно занимљиви документи или групе докумената (фотографије, карте, плакати и друго); стручни текстови у којима се излажу искуства у примени нових метода на обради фондова, увођењу нових информационих технологија, савременог законодавства и друге регулативе у вези са архивима, архивском грађом и њеним коришћењем. Часопис ће пратити и међународне стручне скупове архивиста, заседања и одлуке међународних асоцијација архивиста, критике и приказе архивистичких и историографских публикација, часописа из земље и иностранства.

 

Редакција "Архива" и овим путем обавештава све заинтересоване појединце и архивске установе да у овом часопису могу презентовати резултате својих истраживања, новости у методу рада и све друге прилоге који могу допринети размени и унапређењу сазнања у архивистичкој струци и историјској науци у складу са профилом часописа чија концепција је делом наведена и у овом тексту.

 

Прилоге за часопис треба слати на адресу: Архив Србије и Црне Горе, Васе Пелагића 33, 11000 Београд, Србија или на е-маил: arhivscg@sezampro.yu

Датум измене стране: 18.11.2021.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |