1984. - Југославија 1944-1945.

Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 26. јун 1984.

Изложбу отворила: Живојин Спасић

Организација: Архив Југославије

Аутор изложбе: Живојин Спасић

Информативно средство: каталог


Пратећи садржаји:

      • мултивизијски програм,
      • предавање на тему "Покрети отпора у Европи за време другог светског рата"

 

Гостовања изложбе: Љубљана, Марибор, Крањ


Датум измене стране: 28.02.2022.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |