1987. - Обнова у Југославији 1945-1947.

Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 17. децембар 1987.

Организација: Архив Југославије

Аутор изложбе: мр Гојко Маловић

Информативно средство: проспект


Гостовања изложбе: Дубровник, Билећа


Датум измене стране: 28.02.2022.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |