1999. - Руска емиграција у писмима Двору и Влади Краљевине Југославије 1920-1939.

Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 21. јануар 1999.

Изложбу отворио: Јагош Зеленовић, савезни министар за развој, науку и животну средину

Организација: Архив Југославије

Аутор изложбе: мр Комнен Пијевац

Информативно средство: каталог


У оквиру обележавања Дана Архива Југославије 21. јануара 1999. године отворена је изложба "Руска емиграција у писмима Двору и Влади Краљевине Југославије 1920-1939".

На овој изложби су представљена документа о руској емиграцији која потичу из рада Двора и Министарског савета Краљевине Југославије. Документа обухватају период од 1918 до 1940. године. а изложена су писма на руском и српском језику, штампана или у рукопису, посебно рађене орнаментисане захвалнице, фотографије, албуми. Одабир докумената највећим делом одражава опште прилике руске емиграције у новој средини, настојање научника, уметника, интелигенције да свој допринос развоју нове домовине, судбину истакнутих избеглих личности војног и политичког живота Русије (сенатори, високи официри и сл.).

Мноштво је писама и молби у којима појединци, струковне или друге организације, траже материјалну помоћи и исказују захвалност на указаној помоћи. Захтеви су најчешће решавани као акт добре воље и пријатељства, у материјалним условима веома тешким и за домаће становништво, што на упечатљив начин говори о односу који су југословенска држава, Краљ и Влада имали према избеглом руском становништву. Само у грађи Двора Краљевине Југославије чувају се три фасцикле позитивно решених захтева за материјалну помоћ која је у просеку износила око 1000 динара. Двор и Влада су изузетно много помагали удружења и организације, истакнуте уметнике и научнике, пензионисане генерале, сенаторе и њихове породице. О трошку Двора достојно су сахрањиване истакнуте личности војног, политичког и културног живота, а у остваривању права која су проистицала из статуса запослених, руске избеглице су у потпуности биле изједначене са грађанима своје нове домовине. Молбе и други документи приказани на изложби односе се на улазак руске емиграције у земљу, проблеме њиховог радног ангажовања, верске активности у новој држави, проблеме информисања и сл.

Изложба показује и велики труд и жељу запослених руских избеглица, и оних незапослених, да дају допринос просперитету новоформиране југословенске државе у свим областима, да несебично пренесу знања и искуства која су стечена пре напуштања Русије.


img

Поздравно писмо са Конгреса руских инжењера одржаног у Југославији 1931.

img

Захвалница Средишњег одбора Удружења руских ратних инвалида Краљу Александру на приложених 10.000 динара 1934.

img

Захвалница руских инвалида из Инвалидског дома у Прчњу Краљици Марији на њеној посети 1935.

img

Биста Краља Александра Првог 1935.

img

Биста Императора Николаја Другог 1935.

img

Молба Управног одбора Друштва за старање о потребама Руске средње и ниже школе у Загребу, Кнезу Николи 1936.

img

Писмо Удружења руских избеглица у Бору Краљу Александру поводом десетогодишњице владавине 1931. (Прва страна)

img

Писмо Удружења руских избеглица у Бору Краљу Александру поводом десетогодишњице владавине 1931. (Друга страна)

img

Саучешће представника Београдске руске колоније Николи Пашићу поводом убиства министра Милорада Драшковића 1921.

img

Управни одбор Руске колоније у Земуну упућује најбоље жеље краљевској породици 1931. (Прва страна)

img

Управни одбор Руске колоније у Земуну упућује најбоље жеље краљевској породици 1931. (Друга страна)

 

Погледајте комплетан списак приказаних докумената по темама:

 

  Долазак емиграната у Краљевину СХС
1. Информација Василија Штрандмана о "очајном положају" 10.000 руских војника у Константинопољу (1921., 2 стр., штампано, руски језик)
2 Извештај - Скраћени обрачун месечног издржавања Руске војске која се налази у војним логорима у Кабадажи и на Лемносу састављен за случај њеног измештања на територију Краљевине СХС (2 стр., штампано, руски језик)
3. Један од спискова руских избеглица који су тражили улазак у Краљевину СХС припремљен у Министарском савету Краљевине (2 стр., штампано, српски језик)
4. Молба генерала Н. П. Врангела председнику Министарског савета Краљевине СХС да се у Краљевство прими војни контигент од 1800 људи принуђених да се евакуишу из Галипоља (1922., 3 стр., штампано, руски језик)
5. Извештај Александра Белића, председника Државне комисије за избеглице, председнику Министарског савета о путовању у Париз и разговорима у Министарству спољних послова Француске о руским избеглицама француске евакуације. (1921., 7 стр., рукопис, српски језик)
6. Руски дипломатски представник у Константинопољу моли Николу Пашића да дозволи боравак у Краљевини СХС за три хиљаде Руса "побеглих од бољшевика" (1923., 4 стр. штампано, руски језик)
7. Протест Руског националног комитета из Париза упућен председнику Министарског савета Краљевине СХС против прогона којима су подвргнуте руске избеглице у Бугарској (1922., 4 стр., штампано, руски језик)
8. Протест Руског Националног Комитета у Паризу и других руских установа (укупно десет) Председнику Министарског Савета господину Бугарске, г. Стамболијском против поновљених прогањања руских избеглица, нарочито војних лица, у Бугарској (1922., 3 стр. штампано, руски језик)
9. Списак сенатора Владајућег Сената који су боравили у Београду и Краљевини СХС (без датума)
10. Писмо Василија Штрандмана Николи Пашићу које садржи молбу да се кредит за Државну комисију за бригу о руским избеглицама исплаћује редовно и да се не смањује" јер је положај руских избеглица у Краљевини трагичан" (1924., 2 стр. штампано, руски језик)
11. В.Н. Штрадман захваљује председнику Министарског савета Николи Пашићу на указаној материјалној помоћи (у прилогу списак појединаца и организација којима је помоћ додељена) (1920., 5 стр., штампано, на руском језику)
12. Молба да се стотини руских инжењера, који се налазе у различитим местима Европе, Азије и Африке, дозволи улазак у Србију (1921., 2 стр., штампано, српски језик)
13. Списак руских инжењера који су се налазили у Константинопољу (1921., 3 стр., штампано, руски језик)

 

  Друштва и удружења
14. Друштво словенске узајамности: писмо Николи Пашићу, председнику Министарског савета Краљевине Југославије, ради обезбеђења финансијских средстава за рад Друштва (1920., 3 стр., рукопис, српски језик)
15. Председник Управе Друштва за успомену на Цара Николу Другог - молба упућена Краљу за пријем Друштва "под своју узвишену заштиту" (1934., 2 стр., штампано, српски језик)
16. Друштво за успомену на Цара Николу ИИ - позивница за "вече великих успомена" посвећено сећању на Цара Николу Другог (1935., 2 стр., рукопис, српски језик)
17. Главни одбор Друштва Саборна Русија - Саборни Исток: молба упућена Краљу Александру за помоћ ради уједињења "растргане снаге руске емиграције" (1930., 2 стр., штампано, српски језик)
18. Писмо представника донских козака Н. Мељникова Државној комисији за руске избеглице са предлогом да се "донски пароброд" који се налази у Константинопољу "преда на располагање Краљевској Влади за његово коришћење у интересима Краљевства (...) због тога што ће Константинопољ ускоро бити окупиран кемалистима, а са њима ће доћи и руски бољшевици, па пароброд може да се нађе у њиховим рукама" (1922., 2 стр., рукопис, руски језик)
19. Одбор за прославу 240-годишњице Кубанске козачке војске поздравним писмом преноси Краљу Петру II своју "преданост, љубав и дубоку захвалност" Краљевском дому (1936., 1 стр., штампано, српски језик)
20. Управа Удружења руских официра Носилаца Ордена и оружја Св. Георгија у Краљевини Југославији позива Кнеза Павла да посети добротворни концерт-бал који је Друштво организовало у корист носилаца ордена запалих у беду (1936., 1 стр., штампано, српски језик)
21. Одбор госпођа приређује забаву у корист најсиромашнијих руских ратних инвалида (1937., 2 стр., штампано, српски језик)
22. Статут Савеза руских инжењера у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца са пропратним писмом председнику Министарског савета у којем су дефинисани задаци Савеза (1921.,10 стр., штампано, руски језик)
23. Писмо Удружења руских инжењера у Краљевини СХС председнику Министарског савета: захтев за "равноправним награђивањем запослених руских инжењера са другим поданицима Краљевства" (1921., 2 стр., штампано, руски језик)
24. Писмо Савеза руских инжињера у Краљевини СХС председнику Министарског савета у којем се упозорава на појаву лажног представљања појединаца као инжењера, иако немају високо техничко образовање (1921., 2 стр., штампано, руски језик)
25. Поздравно писмо са Конгреса руских инжењера одржаног у Југославији (1931., 1 стр., рукопис, колор, руски језик)
26. Захвалница Средишњег одбора Удружења руских ратних инвалида Краљу Александру на приложених 10.000 динара Удружењу (1934., 1 стр., штампано, колор, српски језик)
27. Захвалница руских инвалида из Инвалидског дома у Прчњу Краљици Марији на њеној посети Инвалидском дому (1935., 1 стр., рукопис, колор, српски језик)
28. Одбор госпођа приређује забаву у корист најсиромашнијих руских ратних инвалида (1934., 1 стр., штампано, колор, српски језик)
29. Позив Београдског одбора Удружења руских ратних инвалида Кнезу Намеснику Павлу да присуствује освећењу новосаграђеног инвалидског дома за руске инвалиде у Београду (1936., 1 стр., штампано, српски језик)
30. Председник Београдског одбора Савеза руских ратних инвалида предлаже Двору да се додатна средства за довршетак изградње Инвалидског дома обезбеди издањем књиге г. Хенсена о Краљу Александру (1932., 2 стр., штампано, српски језик)
31. Признаница да је Руски црвени крст примио од Краљевог двора помоћ од 10.000 динара (1927, 1 стр., штампано, српски језик)
  Информисање
32. Два информативна писма А.Суворина председнику Министарског Савета Николи Пашићу: прво, о неопходности издавања недељних новина за руске избеглице посвећених свакодневним проблемама њиховог живота; друго, у вези са корупцијом бивших руских посланика у Београду Јемељанова и Дворецког. (1920.,5 стр. рукопис, руски језик)
33 Примерци листа "Новое времја" из 1921. године.
34. Представка Бироа Збора представника избегличких организација у Краљевини СХС о потреби издавања недељног листа за емигранте (1921, 3 стр., штампано, српски језик)
35. Бивши председник Руске Државне Думе моли Николу Пашића за помоћ у издавању "либералних руских новина (Рускоје дело) у Београду" које ће допринети "не само обнови нове Русије него и целокупном јачању словенске узајамности" (1923., 4 стр. рукопис, руски језик)
36. Примерак листа "Царскиј вестник", Београд, 1935.
  Култура, издаваштво
37. Извештај о раду Матице руске у Новом Саду за 1933 годину. (1934.)
38. Позив Краљу Александру и Краљици Марији на Бал руске штампе у корист руских књижевника и новинара (1929., 1 стр., штампано, српски језик)
39. Захвалница Савеза руских књижевника и новинара Краљу Александару на дару који им је упутио књижевника и новинара (1929.г., 1 стр., штампано, српски језик)
40. Списак чланова певачког хора Дворске капеле у 1932. години (1932., 1 стр., штампано, српски језик)
41. Предлог Александра Заболотнија, сликара и уредника руског листа Царски весник за умножавање портрета Краља Петра Другог - са мишљењем Министарства просвете (1939. 3 стр., штампано, српски језик)
42. Предлог за доделу Краљевског ордена сликару Алекси Ганзену (1932., 1 стр., штампано, српски језик)
43. Писмо Алексија Шеншина, проф. Београдског универзиотета, маршалу Двора Александру Димитријевићу, о проблемима у вези са потписивањем уговора са Министарством просвете (1933., 11 стр., штампано, српски језик)
44. Захвалница Удружење руских глумаца у Београду на новчаној помоћи (1939., 1 стр., штампано, српски језик)
45. Позивница Официрског дома на традиционални велики југословенско-руски концерт бал "Вече руске бајке", у корист Санаторијума у Топчидеру за оболеле руске ратнике - жртве Великог светског рата (1930., 2 стр., штампано, српски језик)
46. Руско соколско друштво из Земуна упућује молбу да Кнегиња Олга преузме покровитељство над соколском заставом (1932., 1 стр., рукопис, српски језик)
47. Молба Југословенског шаховског савеза Маршалу двора да Краљ Александар прими у аудијенцију светског шаховског првака, руског емигранта др. Александра Александровича Аљехина који на позив Савеза борави у Југославији (1931., 2 стр., штампано, српски језик)
48. Молба М.Горелова и З. Алферова, упућена председнику Министарског савета, да се материјално помогне оснивање антибољшевичке издавачке делатности у Београду (1921., 2 стр., штампано, српски језик)
49. Писмо Михаила Горелова, бившег директора "два најраспрострањенија руска листа", Председнику Министарског савета у којем се моли одговор на раније писмо у вези са анти-бољшевичком издавачком делатношћу у Београду (1921., 2 стр., штампано, српски језик)
50. Обраћање Анатолија Виторфа, чиновника по уговору Војно-географског института, министру Двора Б. Јевтићу ради додељивања помоћи за штампање своје књиге "Цар Никола Други" (1937., 1 стр., штампано, српски језик)
51. Рецензија књиге "Велики вожд Карађорђе" аутора генерала Гофмана од стране Историјског оделења Главног ђенералштаба (1928., 1 стр., штампано, српски језик)
52. Константин Кулњев посвећује две своје песме - једну Краљици Марији, а другу "успомени на Блаженопочившег Краља" (1934., 3 стр., рукопис, руски језик)
  Руска црква
53. Обавештење за Маршала Двора Краљевине Југославије да ће се 5. јула 1931. године одржати освећење Иверске капеле саграђене у Београду (1931., 2 стр.,штампано, српски језик)
54. Топуска колонија руских избеглица, друштвене и професионалне организације и Козачје насеље "преклињају" Председника Министарског савета Краљевине СХС Н.Пашића да "дигне свој ауторитетан глас и јавно осуди чин насиља над руским Патријархом (господином Тихоном). Јер, све што имамо од Otaxbine је Црква и Вера, чију недодирљивост најпокорније молимо заштитити" (1922., 2 стр., штампано, руски језик)
55. Централни Одбор за оснивање и организацију Карпаторуске православне цркве (г.Ужград) захваљује Николи Пашићу на помоћи у вези са доласком "Нишког епископа Доситеја у Карпатску Русију, па је на тај начин спасио Карпаторуски народ духовне смрти која је њему претила са стране Коварног Рима" (1922., 2 стр., рукопис, руски језик)
56. Захвалница Кнезу Павлу на прилогу који је дао за зидање Руске Катедрале у Берлину (1937., 1 стр., штампано, српски језик)
57. Поздравно писмо руских епископа Краљу Александру са Сабора у Сремским Карловцима (1924., 1 стр., штампано, српски језик)
58. Обавештење о предстојећем освећењу Иконе Св. Николе Чудотворца при руском санаторијуму у Панчеву, израђене за успомену на трагично преминуле Цара Николу II и Краља Александра I (1935., 1 стр., штампано, српски језик)
59 Одбор за подизање Костурнице Русима изгинулим и стрељаним на територији бивше Аустроугарске, сада Краљевине Југославије моли кнеза Намесника Павла да присуствује освећењу Костурнице на Новом градском гробљу (1936., 1 стр., штампано, српски језик)
60. Молба Патријарха српског, Варнаве, упућена маршалу двора, Славку Грујићу, да се Краљу Петру Другом, Краљици Марији и Кнезу Намеснику Павлу уруче писма и медаље примљене од архиепископа Камчатског и Сеуљског господина Нестора (Харбин, Manxurija), председника Комитета за подизање Спомен храма Императора Николаја Другог и Краља Александра Првог (1935.,1 стр.,штампано, српски језик)

Фотографије из албума који је Први руски кадетски корпус Кнеза Константина Константиновича (Сарајево - Бела Црква) поклонио Краљу Александру I Карађорђевићу.

  Институције
61. Писмо, са ознаком "Поверљиво", руског посланика Василија Штрандмана Председнику Министарског савета и министру спољних послова Краљевине СХС, Николи Пашићу, о потреби реорганизације Државне комисије за руске избеглице (1921., 6 стр., штампано, руски језик)
62. Управни одбор Друштва за старање о потребама Руске средње и ниже школе у Загребу моли Кнеза Николу да буде покровотељ тога Друштва (1936., 1 стр., рукопис, колор, српски језик)
63. Писмо захвалности Краљу Александру, из Харбина, од бивших питомаца Петроградске Високе Академије Права поводом обележавања стогодишњице Академије у Југославији, у Белој Цркви (1931)
64. Комеморативни концерт поводом стогодишњице Високе Академије права у Петровграду (1935., 1 стр., штампано, српски језик)
65. Молба Руско-српске женске гимназије у Београду Краљу Петру Другом за материјалну помоћ сиромашним ученицама (1936., 1 стр., рукопис, српски језик)
66. Руско-српска женска гимназија у Београду захваљује Краљу Петру Другом на упућеној помоћи (1936., 1 стр., рукопис, српски језик)
67. Руски спортски клуб у Загребу изражава саучешће Краљу Петру II поводом убиства Краља Александра (1934., 1 стр., штампано, српски језик)
68. Одлука Двора да се Руском кадетском корпусу у Сарајеву додели 5.000 динара за прославу јубиларне годишњице формирања (1925., 1 стр., штампано, српски језик)
69. Велики кнез Константин Константинович, шеф Првог руског кадетског корпуса који у Југославији наставља своју традицију.
70. Фотографија генерала Кутепова са посветом Кадетском корпусу
71. Фотографија генерала Врангела са посветом Кадетском корпусу
72. Војна обука кадета у кругу касарне "Краљ Петар" у Сарајеву
73. У Музеју Кадетског корпуса - са директором Корпуса
74. Генерал Кутепов пред стројем кадета на спроводу Генерала Врангела
75. Зграда касарне "Краљ Петар" у Белој Цркви у коју је премештен Кадетски корпус
76-78. Велика матура: испитна комисија, писмени испит и свечано објављивање успеха
  Колоније
79. Удружења руских избеглица у Бору преносе Краљу Александру поводом десетогодишњице владавине своје "осећаје безграничне љубави и оданости" (1931., 2 стр., рукопис, колор, српски језик)
80. Управни одбор Руске колоније у Земуну упућује најбоље жеље краљевској породици (1931., 4 стр., штампано, колор, српски и руски језик)
81. Захвални поздрав загребачких Руса Његовом Величанству Краљу (2 стр., штампано, српски језик)
82. Честитке Краљу Александру поводом десете годишњице доласка на престо од руске колоније из Горњег Милановца (1931., 1 стр., рукопис, српски језик)
83. Честитке Краљу Александру поводом десете годишњице доласка на престо од Смедеревске колоније (1931., 1 стр., рукопис, колор, српски језик)
84. Честитке Краљу Александру поводом десете годишњице доласка на престо од Шабачке колоније (1931., 1 стр., рукопис, руски језик)
85. Честитке Краљу Александру поводом десете годишњице доласка на престо од Руске Козачке Калмицке Колоније (1931., 1 стр., штампано, српски језик)
86. Руске избеглице из Сомбора честитају Краљу Југославије Александру Првом десетогодинице његог доласка на престо (1931.,3 стр. рукопис, руски језик)
87. Честитка представника руских избеглица Београдске, Земунске и Топчидерске колоније Николи Пашићу, председнику Министарског савета, поводом Српске нове године (1921., 2 стр. штампано, руски језик)
88. Руски емигранти из Бања Луке захваљују Краљу Александру због непризнавања совјетске власти као законите (1934., 1 стр., штампано, колор, српски језик)
89. Представници Београдске руске колоније изражавају саучешће Николи Пашићу, председнику Министарског савета, поводом убиства министра Милорада Драшковића (1921., 1 стр., штампано, руски језик)
  Материјална помоћ појединцима
90. Молба архитекте Војтеха Ридла да се композитору, Тадији Борошићу, творцу "Марша крунисања Краља Петра I" додели материјална помоћ ради повратка у Русију (1924., 2 стр., штампано, српски језик)
91. Решење Канцеларије Двора на основу наређења Краља да се за пет слика сликару С. Колесникову исплати 135.000 динара (1925., 1 стр.,штампано, српски језик)
92. Решење Двора да се као Краљев дар за обележавање тридесете годишњице књижевног рада, Николи Н. Брешко-Брешковском, књижевнику, додели 1.000 динара (1927., 1 стр., штампано, српски језик)
93. Одлука Краља Александра да трошкове сахране генерала Федора Николајевића Чернојарева сноси Двор (1929., 2 стр., штампано, српски језик)
94. Молба Олимпије Суботић, удовице Дејана Суботића, сина др. Јована Суботића, упућена Краљу Александру за материјалну помоћ (1930., 2 стр., штампано, српски језик)
95. Наређење министра Двора да се, по налогу Краља, Генералу Александру Остафијеву додели 4.000 динара помоћи ради лечења (1932., 1 стр., штампано, српски језик)
96. Студенати др Димитрија Кишенског, бившег ректора Универзитета у Одеси, моле Краља Александра за материјалну помоћ своме професору (1933., 3 стр., штампано, српски језик)
97. Добровољац српско-турског рата 1876. упућује захвалницу Краљу Александру на новчаној помоћи. (1932., 3 стр., штампано, српски и руски језик)
98. Молба супруге Михаила Суворина, уредника Новог времена, упућена министру Двора, Милану Антићу, да се њеном супругу додели материјална помоћ (1935., 2 стр.,штампано, српски језик)
99. Одлука Канцеларије Двора да се М.А. Суворину додели пет хиљада динара ради лечења (1935., 1 стр.,штампано, српски језик)
100. Признаница на примљених 4.581 динар од Двора за сахрану удовице бившег руског Царског посланика у Београду (1937., 1 стр., штампано, српски језик)
101. Одлука Двора да се праунуци песника Пушкина додели 5.000 динара поводом 100-годишњице песникове смрти (1937. 1 стр., штампано, српски језик)
102. Захвалница Александра Бертељса Кнезу Павлу на одлуци да му се додели финансијска помоћ од 24.000 динара годишње (1938., 1 стр., рукопис, српски језик)
103. Софија Аверјанова, супруга "последњег царског руског начелника Генералштаба, који је издејствовао за Србију 40 милиона златних рубаља у најкритичнијим данима" моли Кнеза Намесника Павла за материјалну помоћ. (1938., 2 стр., штампано, српски језик)
104. Молба Лава Бајкова, писца четири књиге о живинарству "које оставља југословенском народу", за ново запослење. (1932., 4 стр., штампано, српски језик)
105. Сергије Лучанинов, писар Канцеларије краљевских ордена, моли Маршала Двора да се његово калиграфско знање користи и за исписивање диплома дворским лиферантима и другим одликованим личностима (1928., 1 стр., рукопис, српски језик)
106. Извод из Реферата стр. пов. бр. 2783/39 у коме се наводе руски политички и други савези у Југославији и даје политичка процена делатности Штрандмана (1939., 3 стр., штампано, српски језик)
107. Списак руских избеглица у Краљевини СХС запослених у Министарству грађевина, грађевинским дирекцијама и одељењима (укупно 266 имена)
108. Текст анонимног аутора "Размишљање о вероватној пропасти Европе и могућем спасу Русије" (114 страница)

 


Датум измене стране: 28.02.2022.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |