Обавештење

2023-02-20 Категорија: Остало

Научној и широј друштвеној јавности указујемо да се књига „Јованка Броз – истина и
заблуде“, чији су аутори др Радојица Лазић и др Момчило Павловић, а чији је издавач издавачка кућа „Невен“, дистрибуира на продајним местима „Наш киоск“ по цени од 499 динара. У књизи се налази интегрални документ из фонда Архива Југославије који је целовит публикован без наше сагласности иако је чланом 41. став. 9. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РС“, бр. 6/2020) прописано да је за коришћење архивске грађе у рекламне сврхе, стицања добити, за умножавање и објављивање докумената, потребна посебна дозвола. Ауторима смо раније указали на ову незаконитост и реч је о злоупотреби ресурса Архива Југославије који је институција Министарства културе Владе Републике Србије, јер се на киосцима, у циљу остваривања личне користи, где се – уз „жуту“ штампу, нуди „наука“ двојице аутора.

Архив Југославије

Датум измене стране: 18. 04. 2023

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |