Директор

Милан Терзић рођен је у Подгорици 05. новембра 1960. године, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Филозофском факултету у Београду, група за ИСТОРИЈУ. На истом факултету магистрирао је 1986. године из области војне дипломатије "Мисије Владимира Велебита 1943-1945." и потом докторирао 2004. године на теми "Југославија у виђењима Краљевске владе и Намесништва 1941-1945. (Пропаганда и стварност)".


У У периоду од априла 1989. до фебруара 1996. радио је у Архиву Јосипа Броза Тита на сређивању фондова Канцеларија Маршала Југославије и Канцеларија Председника Републике који су сада у Архиву Југославије. Од 1996. био је запослен у Војноисторијском институту у Београду. Након спајања Војноисторијског института и Института ратне вештине 2006. радио је у новоформираном Институту за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије у коме је био начелник Одељења за војну историју.


Руководио је пројектом Института за стратегијска истраживања Историја српске и југословенске војске у 19. и 20. веку. У периоду 2006-2012. године Милан Терзић је био одговорни уредник часописа Војноисторијски гласник, научног гласила Војноисторијског института и сада Института за стратегијска истраживања. Учествовао је у организацији десетак научних скупова и учесник је двадесетак научних скупова. Рецензент је неколико монографија и зборника радова. Уредник је тематског зборника радова Први светски рат - 90 година касније и "Српско (југословенско) - грчки односи у првој половини 20. века". Члан је комисија за одбрану докторских дисертација из области историје на Филозофском факултету у Београду. Током досадашње истраживачке делатности објавио је три монографије, два зборника докумената и седамдесетдва научна рада. Има звање научног саветника.


Истраживачка интересовања су му: период Другог светског рата (положај Југославије, утицај међународног фактора, унутрашњи сукоби, партизанска војна дипломатија, четнички покрет генерала Драгољуба Михаиловића, савезничке мисије, делатност Јосипа Броза Тита итд.), као и послератни период (положај Југославије у "хладном" рату, питања културне политике, изградња Титовог култа, Титов систем рада и одлучивања, југословенска војска итд.


Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-6593/2017 од 20. јула 2017. године др Милан Терзић именован је за директора Архива Југославије.


Влада Републике Србије је на седници 29. јула 2021. донела Решење (24 Број:119-7091/2021) о именовању др Милана Терзића за директора Архива Југославије на период од четири године.

Датум измене стране: 01. 04. 2024.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |