ЗА АРХИВИСТЕ

Архив је настао из практичне потребе владара земаља тзв. старог истока да у свако доба консултују документа потребна за несметан рад државе. Архив модерног доба је јавна установа која чува документа државних и др. институција и, као такав, на услузи је заинтересованој јавности. Развијањем архива развија се архивистика, дисциплина чија је сврха побољшање рада архива, не би ли архивска грађа била боље заштићена и доступнија јавности.

У Етичком кодексу архивиста изложени су стандарди професионалног понашања архивисте. Почетницима овај кодекс указује на исправну праксу, а искусне архивисте подсећа на њихове професионалне одговорности.

Запослени у архивима морају познавати стандарде и препоруке, првенствено из области архивистике, али и из других области сходно специфичним делатностима архива.

Преузмите законе, правилнике, уредбе и упутства на којима се заснива рад Архива

Стручњаци из Архива препоручују избор литературе коју су користили, а која се може наћи и у библиотеци Архива.

Преглед стручних скупова на којима су присуствовали радници Архива

Линкови ка установама и организацијама са којима Архив Југославије или директно сарађује, или чији садржаји могу бити интересантни свим архивистима.

Датум измене стране: 17. 05. 2022

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |