Током 2008. године радници Архива присуствовали су следећим скуповима:

Датум:  2 - 4 април 2008. године

Место:  Раденци (Република Словенија)

Тема скупа:  Teхнички и садржински проблеми класичног и електронског архивирања

На међународној архивској конференцији одржаној у Раденцима, поред архивиста из бивших југословенских република присуствовали су и архивисти из Аустрије, Мађарске и Италије. Архив Србије и Црне Горе имао је  три представника. Др Бранка Докнић је говорила о новом статусу Архива Србије и Црне Горе и председавала је једном од сесија,  Радмила Недељковић се бавила  стањем филмсог архива, а Светлана Перовић-Ивовић је говорила о раду Одељења за конзервацију и рестаурацију у Архиву Србије и Црне Горе. 


Датум:  16-19. новембар 2008. године

Место:  Париз (Француска)

Назив скупа:  Генерална скупштина ЕURBICA-е и Међународни симпозијум

Тема скупа:  "Архиви сутра"

Представници Архива учествовали су у раду Генералне скупштине EURBICA -е, огранка Међународног архивског савета за Европу, чији је Архив члан А-категорије. Састанак је одржан 17. новембра 2008. године у Паризу, у згради Националног архива Француске ( Hotel de Rohan).
Поводом 200-годишњице смештања Националног архива Француске у палате Hotel de Rohan и Hotel de Soubis, организован је Међународни симпозијум са темом “Архиви сутра”. Симпозијум су организовали Национални архив Француске и UNESCO у Паризу, 17-18. новембра 2008. године. Представници Архива  учествовали су раду Симпозијума.
Састанком Генералне скупштине председавала је председник EURBICA-е Мартин Боадефр (Martine Boisdeffre). Између осталог, представљени су пројекти EURBICA-е који су у току:
EURONOMOS (Европско архивско законодавство онлине).
• Обука предавача управљања архивском грађом
Пројекат је развијен у сарадњи са архивском школом у Амстердаму, МАС-овом секцијом за образовање и бившим Комитетом за стручно усавршавање.
• Модел квалификација у Европи.
На пројекту, који је усмерен на развој методологије која би свакој институцији, организацији или асоцијацији омогућила да изгради сопствени модел квалификација, раде EURBICA и SPA (Секција професионалних асоцијација).
EURBICA поздравља и подржава МАС-ов стратешки план уклапајући се у њега својим планом рада да би се постигло да кроз МАС-ове активности доносиоци кључних одлука у националним и међународним организацијама, као и општа јавност широм света, схвате да су управљање архивима и архивском грађом суштински предуслови за добро руковођење, улогу закона, отвореност администрације, очување колективне меморије човечанства и приступ грађана информацијама.
EURBICA сарађује са Европским одбором националних архивиста (EBNA), који је иницирао рад на стварању портала архива у Европи (пројект ЕUROPEANA), чиме ће се омогућити централни приступ информацији о коришћењу стандарда у архивима Европе.
На састанку Генералне скупштине EURBICA изабрани су и нови чланови Управног одбора, т.ј. усвојена је листа предложених кандидата. Новоизабрани председник је Ангелика Мене - Хариц из Савезног архива Немачке, а генерални секретар Eлен Серван  из Дирекције француских архива

 

 


Датум:  21 - 27. јул 2008. године

Место:  Куала Лумпур (Малезија)

Назив скупа:  XVI Међународни конгрес архива

Тема скупа:  "Архиви, руковођење и развој: оцртавање мапе будућег друштва"

Представници Архива учествовали су на XVI Међународној конференцији архива
Као члан А категорије Међународног архивског савета, Архив Србије и Црне Горе учествовао је у раду XVI Међународног конгреса архива, чија је генерална тема била "Архиви, руковођење и развој: оцртавање мапе будућег друштва", као и у раду Генералног годишњег састанка МАС-а. Конгрес и Годишњи генерални састанак одржани су у Куала Лумпуру, Малезија, 21-27. јула 2008. године.


Шеснаести међународни конгрес архива окупио је делегате из скоро 140 земаља, представнике неколико међународних организација, официре МАС-ових секција, почасне чланове, посматраче из земље домаћина, укупно око 1.000 учесника.

Овогодишњи конгрес био је много другачије обликован од претходних, нудећи дневно више од тридесет округлих столова, реферата и дискусија, авангардних сесија, презентација... које су обухватиле читав низ тема од стручног усавршавања  до друштвене меморије, популаризације архива и развоја професионалних програма.

О томе говоре и наслови неких од реферата као што су "Примењена теорија у архивској пракси и образовању", "Архиви, библиотеке и музеји као целина у процесу заштите и коришћења меморије друштва","Архиви на ТВ-шоу програм - привлачна архивска грађа за публику", "Управљање подацима", "Архивирање вебсајтова - нови изазов за архив", "План за спречавање катастрофа: теорија насупрот реалности", "Принципи и функционални захтеви за грађу у условима електронског пословања", "Едукација, архиви и културна различитост", "Архиви и заједнице: где су границе", "Архивска грађа и архиви као јавно добро", "Вредновање и селектовање докумената", "Нови приступ вредновању", "Историја - приповедач или чувар", "Архиви у ери демократских промена", "Архивска информативна средства и интернет - искуства Русије и Уједињеног краљевства".
На Генералном годишњем састанку МАС-а извршена је инаугурација новоизабраних официра новоизабраних чланова Извршног одбора, Комисије за финансијску контролу и Канцеларије Међународне конференције Округлог стола архива. Нови председник МАС-а 2008-2010. је Јан Вилсон из Националне библиотеке и архива Канаде; нови потпредсеник Међународне конференције Округлог стола архива 2008-2012. је Нолда Ромер-Канепа, директор Националног архива Холандских Антила; новоизабрани потпредседник МАС-а 2008-2010. задужен за маркетинг и промоције је Абдула Ел-Рејес, из УАР; Луис Белардо из УСА је новоизабрани потпредседник МАС-а за програме, за период 2008-2010; нови генерални секретар МАС-а је Дејвид Лич из Шкотске, УК; нови заменик генералног секретара МАС-а је Дедије Гранж из Градског архива Женеве. Председник Комисије за финансијску контролу је Карол Вале из Белгије.
Усвојени су записник са Годишњег генералног састанка одржаног 2007. године у Квебеку, Канада; затим Извештај о активностима МАС-а за период 2007-2008. година, извештаји о раду више комисија. Представљени су и усвојени нови стратешки правци за период 2008-2018. година и на крају је представљен календар одржавања наредних састанака МАС-а.


Датум измене стране: 21.04.2021.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |