Брошуре

Насловна страна брошуре издате поводом одржавања Светске изложбе у Сан Франциску 1939. године

димензије:35,5x25 cm

сигнатура:АЈ-371


Насловна страна брошуре: Железнице у служби народне привреде, Београд 1938. година

димензије:22x14,4 cm

сигнатура:АЈ-37-12-81


Насловна страна брошуре: Улога и значај модерне авијације, Нови Сад 1928. година

сигнатура:АЈ-66-480-755

PDF


Насловна страна брошуре: Три године владе др Милана Стојадиновица, Београд 1938. година

димензије:21x24 cm

сигнатура:АЈ-37


Насловнe странe брошурa: Резолуција Информбироа о стању у Комунистичкој партији Југославије и Изјава ЦК КПЈ поводом Резолуције ИБ, 28. и 29. јуна 1948.

димензије:17x12 cm

сигнатура:AJ-507, IX-119-I-39


Насловна страна брошуре Ј. Ж. Милосављевића "Српско-хрватски спор" којом се на стварање Бановине Хрватске реагује као на пораз српске државне идеје, 30. август 1939.

сигнатура:АЈ-37-10-59


Насловна страна туристичког проспекта под називом "Дубровник" (на немачком)


Насловна страна каталога цигара и дувана за извоз (на француском)


Датум измене стране: 17.12.2021

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |