Избор из архивистичке литературе

 • Association des archivistes francais: Abrege d’archivistique Principes et pratiques du metier d'archiviste, Paris, 2004
 • Byers, Fred R: Care and Handling of CDs and DVDs: A Guide for Librarians and Archivists, Washington, DC 2003
 • Direction des Archives de France: Les archives electronique – Manuel pratique, Paris 2002
 • Dollar, Charles: Архивистика и информацијске технологије – утјецај информацијске технологије на архивску теорију и праксу, Загреб 1999.
 • Duranti, Luciana: Архивски записи Теорија и пракса, Загреб, 2000.
 • G. Enbers, Послови у архиву, Београд 1981.
 • Giardullo, Antonio: Заштита и конзервација књига: материјали, технике и инфраструктура, Београд, 2005.
 • И. Брук, Љ. Поповић, Архивистика, Београд 1986.
 • ICA - Electronic records: A workbook for archivists, Paris, 2005
 • IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim, Ljubljana, 2000.
 • Из архивистике, Београд 1959.
 • Караман, Игор: Студије и прилози из архивистике, Загреб, 1993.
 • Лекић, Богдан: Архивистика, Београд 2006.
 • Model Requirements for the management of Electronic Records MoReq specification, Luxembourg, 2002
 • Приручник из архивистике, Београд 1959.
 • Приручник из архивистике, Београд 1982.
 • Радосављевић, Вера – Петровић, Радмила: Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке грађе и музејских предмета од текстила и коже, Београд, 2000.
 • Рјечник архивске терминологије Југославије, Загреб 1972.
 • Stulli, Bernard: Архивистика и архивка служба: студије и прилози, Загреб, 1997.
 • Теорија и пракса архивске службе у СССР, Београд 1962.
 • Schellenberg, Theodore: Модерни архиви – принципи, Београд 1968.

Датум измене стране: 22. 02. 2022.

2024. Архив Југославије

 • |
 • |
 • |
 • |