Архив Југославије

Услови коришћења

Сајт се може користити у законски дефинисаним оквирима и искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У другим случајевима без изричите дозволе администратора не можете користити, модификовати, умножавати, штампати, приказивати и објављивати информације. Администратор задржава право да без претходне најаве изврши измене садржаја сајта у виду промена или ажурирања. Неовлашћени покушаји промене садржаја сајта или изазивање штете у другачијем виду строго су забрањени. Званични сајт Архива Југославије садржи линкове ка другим сајтовима, за чији садржај Архив Југославије не сноси одговорност.

Датум измене стране: 02.11.2019.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |