Цртежи

Летак - кампања пред изборе 5. маја 1935. године

димензије:18x21 cm

сигнатура:АЈ-37-10-62


Летак - кампања пред изборе 5. маја 1935. године

димензије:9x14 cm

сигнатура:АЈ-37-10-62


Цртеж за насловни лист новела: "ЦРВЕНИ ПИЕРО" од Ст. Кракова израдио г. Мих. Петров

димензије:20x16 cm

сигнатура:АЈ-102-2-5


Датум измене стране: 14.04.2021

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |