Дипломе, повеље, одликовања

Одликовање Кнеза Данила IV степена које је Никола I доделио Браниславу Нушићу

димензије:21x33 cm

сигнатура:АЈ-119-2

PDF


Одликовање Светог Саве IV реда које је Александар I доделио Браниславу Нушићу

димензије:27x41 cm

сигнатура:АЈ-119-2

PDF


Сведочанство Бранислава Нушића о положеној матури

димензије:21x33 cm

сигнатура:АЈ-119-2

PDF


Одликовање Бели орао V реда

димензије:36x50 cm

сигнатура:АЈ-66-122-395

PDF


Одликовање Свети Сава I реда

димензије:14,4x21,5 cm

сигнатура:АЈ-66-122-395

PDF


Датум измене стране: 15.04.2021

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |