Библиотечка грађа у фондовима Архива

Наслов A Marsellei tragedia
Упоредни наслов
Поднаслов Vitez I. Aleksandar az Egyesito kiraly elete es halala
Аутор SZANTO, Andor
Корпоративни аутор
Година издавања 1934
Место издавања Subotica
Издавач A Szerzo Kiadasa
Извор
Сигнатура 66-406-650

Датум измене стране: 28.12.2020.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |