Библиотечка грађа у фондовима Архива

Наслов A MUNKA
Упоредни наслов
Поднаслов mazogazdasagi szemle = poljoprivredni pregled = Landwirtschaftliche Wochenschrift
Аутор
Корпоративни аутор
Година издавања 1925-1941
Место издавања Subotica
Издавач Szentivanyi Dezso
Извор
Сигнатура 14-85-336-960

Датум измене стране: 28.12.2020.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |