Библиотечка грађа у фондовима Архива

Наслов Adolf Lapajne (slikar)
Упоредни наслов
Поднаслов
Аутор
Корпоративни аутор
Година издавања 1923?
Место издавања Ljubljana
Издавач Atelje "Helios" V. Bešter
Извор
Сигнатура 66-630-1037

Датум измене стране: 28.12.2020.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |