1981. - Југославија 1941.

Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 16. јул 1981.

Организација: Архив Југославије

Аутор изложбе: Живојин Б. Спасић

Информативно средство: каталог , плакат


Пратећи садржаји:

      • мултивизијски програм

 

Гостовања изложбе: Дубровник, Херцег Нови


Датум измене стране: 28.02.2022.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |