1986.- Југословенски шпански борци 1936-1941.

Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, јесен 1986.

Изложбу отворио: Влајко Беговић

Организација: Архив Југославије, Архив ЦК СКЈ

Аутор изложбе: мр Гојко Маловић

Информативно средство: проспект


Гостовања изложбе: Љубљана, Марибор, Дубровник


Датум измене стране: 28.02.2022.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |