1991. - Устанак у Југославији 1941.

Место и датум отварања изложбе:Музеј 25. мај, Београд, 3 јул 1991.

Организација: Архив Југославије у сарадњи са архивима, музејима и сродним институцијама (поводом педесетогодишњице НОБ-а)

Информативно средство: проспект


Гостовања изложбе: Сарајево


Датум измене стране: 28.02.2022.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |