Током 2007. године радници Архива присуствовали су следећим скуповима:

Датум:  12-13. децембар 2007. године

Место:  Сарајево (Босна и Херцеговина)

Тема скупа:  "Информатизација архива"

Обележавању шездесетогодишњице Архива БиХ и десетогодишњице Архива Федерације присуствовало је двоје запослених из Архива Србије и Црне Горе. У склопу прославе извршена је промоција Гласника архива и Архивистичког удружења БиХ, промоција Збирке архивских прописа БиХ (1947-2007), промоција Сабраних радова Касима Исовића и одржан је стручни скуп о информатизацији архива на коме су говорили представници Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске и Србије.


Датум:  19. новембар - 7. децембар 2007

Место:  Париз (Француска)

Тема скупа:  "Архивистичка теорија и пракса – Архиви и нови правци информација"

Стаж "Архивистичка теорија и пракса" у оквиру програма Courants, oве године примио је своју седму генерацију полазника. Путем конференција и практичних демонстрација, дебатних атељеа, посета архивским сервисима двадесеторо полазника, архивиста из двадесет земаља света, упознало се са најновијом праксом у француским архивима и приказало је поједина стручна искуства својих земаља. Представник Архива Србије и Црне Горе говорио је о примени базе података Инвентар у припреми докумената за изложбу "Кнез Павле - краљевски намесник 1934-1941".


Датум:  12-17. новембар 2007

Место:  Квебексити (Канада)

Тема скупа:  "Сарадњом до заштите различитих културних добара"

Четрдесетој међународној конференцији Округлог стола МАС-a присутвовао је 191 делегат, из укупно 66 земаља, а међу њима био је и представник Архива Србије и Црне Горе. Централна тема Конференције „Сарадњом до заштите различитих културних добара“, обрађена је у оквиру 4 сесије. У оквиру три сесије обрађене су теме:Архивски принципи и културне различитости, Архивске службе и модернизација јавног сектора и Резултати сарадње библиотека, архива и музеја, а на четвртој сесији усвојене су резолуције које су одражавале рад стручног дела Конференције.


Датум:  28-30. март 2007

Место:  Раденци (Република Словенија)

Тема скупа:  "Технички и садржински проблеми класичног и електронског архивирања"

Овогодишњем, 29. саветовању, у организацији Покрајинског архива Марибор, присуствовали су учесници из Аустрије, Босне и Херцеговине, Немачке, Словачке, Словеније, Србије и Хрватске. Током три дана колико је трајало саветовање, изложено је педесетак радова у којима су обрађивани проблеми чувања електронских докумената, класификација, заштита архивске грађе, посебности аудиовизуелних архива и конкретни примери из архивске праксе.

 

Поред излагања радова, на Саветовању се представило и неколико фирми (MFC.2, Mikrografija, Simt, Primat, Birosistemi, S&T) , које се баве израдом опреме за смештај докумената, архивирање, скенирање и микрофилмовање као и израдом специјализованих софтверских пакета. Била је организована и полудневна стручна екскурзија. Две представнице Архива излагале су у оквиру тематске целине "Из архивске праксе".

 

Саветовање је отворила директорка Архива др Славица Товшак, а присутне је поздравила и др Јелка Пиркович државни секретар Министарства културе Републике Словеније.


Датум измене стране: 22.04.2021.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |