Током 2011. године радници Архива присуствовали су следећим скуповима:

Датум:  25 - 29. октобар 2011

Место:  Толедо (Шпанија)

Назив скупа:  43. Међународна конференција Округлог стола архива

Тема скупа:  "Очувањење архивске грађе у дигиталном свету: чување архива у 21. веку"

Четрдесет трећа Међународна конференција Округлог стола архива окупила је делегате из готово 90 земаља, представнике архивских управа и националних архива, председнике и неке од чланова МАС-ових секција, почасне чланове и посматраче, укупно око 340 учесника. Представници Архива Југославије били су в.д. директора Миладин Милошевић и архивски саветник Ранка Рађеновић.

Tоком Конференције одржани су и Форум националних архивиста и Годишњи генерални састанак МАС-а.Генералном годишњем састанку МАС-а присуствовали су чланови А и Б категорије, а Форум националних архивиста je по позиву окупио директоре архивских управа, државних и националних архива који су учествовали у раду затворене сесије.

 


Датум:  7 - 8. новембар 2011

Место:  Трст (Италија)

Назив скупа:  21. међународни архивски дан

Тема скупа:  "Европски пројекти у архивима (искуства, планови, будућност)" и "Архив у данашњем друштву (улога, развој, будућност)"

У организацији Међународног института за архивску науку Трст-Марибор (International Institute for archival science Trieste-Maribor) у Трсту је 7. и 8. новембра 2011. године одржана међународна конференција под називом 21. међународни архивски дан. Током два дана представљено је 33 рада архивиста из 23 земљe. Сви радови су објављени у публикацији Atlanti, Vol. 21 (2011) која је доступна и у библиотеци Архива Југославије.

Представница Архива, Оливера Порубовић-Видовић, говорила је о искуствима стеченим током дигитализације микрофилмске копије архивске збирке АЈ-37 (Милан Стојадиновић), тј. о првој фази пројекта "Заштита оригиналне микрофилмоване архивске грађе", који је покренут уз помоћ УНЕСКО-а.

 

 


Датум измене стране: 20.01.2022.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |