Архивистика и историографија

1. АНДРИЋ, Иво
Дипломатски списи Иве Андрића / приредио Миладин Милошевић. – Београд : Архив Србије : Архив Југославије : Историјски архив Београда, 2020. – 600 стр. ; 20 cm 

2. АНЂЕЛКОВИЋ, Момчило
Зграда Архива Југославије: од Дома Краља Александра I за ученике средњих школа до Архива Југославије : (1930-2003) / Момчило Анђелковић. - Београд : Архив Југославије, 2003 (Београд: Служба за заједничке послове Савезне владе и савезних органа управе). - 63 стр. ; илустр. делимично у боји; 21x26 cm

3. АНЂЕЛКОВИЋ, Момчилo
Зграда Архива Југославије : од Дома краља Александра за ученике средњих школа до Архива Југославије : (1930-2017) / Момчило Анђелковић. – Београд : Архив Југославије, 2019. – 63 стр. : илустр. ; 21x26 cm 

4. Британци о Краљевини Југославији : годишњи извештаји Британског посланства у Београду 1921-1941. Књ. 1-3 / Живко Аврамовски. - Београд : Архив Југославије : Југословенска књига ; Загреб : Глобус, 1986-1996. - (709 ; 716 ; 841) стр. ; 24 cm  (лат.) (Књ. 1-3 распарчано)

5. Дипломатска преписка Српске владе 1917. год. збирка докумената / приредили Миодраг Зечевић, Миладин Милошевић. - Београд : Народно дело : Архив Југославије, 1991. - 381 стр. ; 24 cm . - (Историјско-мемоарска библиотека ; Коло 2, књ. 1) (распарчано)

6. Документи централних органа КПЈ, НОР и револуција (1941-1945). Књ. 22-23. Београд : Архив Југославије, 1996. - (682 ; 736) стр. - 23 cm; (лат.)

7. Документи историје Југославије : Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача из Другог светског рата Књ. 1-4 / приредили Миодраг Зечевић, Јован П. Поповић. - Београд : Архив Југославије : ЗАД : Принтер комерц, 1996- 2000. - (482 ; 691 ; 720 ; 959) стр. ; 24 cm  (лат.) (Књ. 1-2 распарчано)

8. ДУЧИЋ, Јован
Дипломатски списи Јована Дучића / приредио Миладин Милошевић. – Београд : Андрићев институт ; Бања Лука : Архив Републике Српске. – Београд : Архив Србије : Архив Југославије : Историјски архив Београда, 2020. – 584 стр. ; 20 cm 

9. ЖУТИЋ, Никола
Краљевина Југославија и Ватикан : однос југословенске државе и римске цркве 1918-1935 / Никола Жутић. - Београд : Maštel commerce: Архив Југославије, 1994. - 467 стр. ; 24 cm (лат.) (распарчано)

10. Записници са седница Министарског савета Краљевине Југославије 1929-1931 Приредили Љубодраг Димић, Никола Жутић, Благоје Исаиловић. – Београд : Службени лист СРЈ : Архив Југославије, 2002. – LXIII , 412 стр. : илустр. ; 24 cm  (распарчано)

11. Записници са седница Министарског савета Краљевине Југославије 1941-1945 приредили Комнен Пијевац, Душан Јончић; предговор Љубодраг Димић. - Београд : Службени лист СЦГ : Архив Србије и Црне Горе, 2004 (Београд: Атеље Богдановић). - 528 стр.; 24 cm . - (Библиотека Документи) (распарчано)

12. Записници са седница Политбироа Централног комитета КПЈ : (11. јун 1945 - 7.јул 1948) приредио Бранко Петрановић. - Београд : Архив Југославије : Службени лист СРЈ, 1995. - 864 стр. ; 23 cm . - (Извори за историју Југославије) (лат.) (распарчано)

13. Зборник радова са Међународног округлог стола Тито-Стаљин Београд, 25. октобар 2006 / главни и одговорни уредник Миладин Милошевић. – Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2007. – 209 стр. ; 24 cm 

14. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије Књ. 1, (Август - децембар) 1930. године / приредили Нада Петровић, Саша Илић ; увод Милан Ристовић. - Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2005. - XIV, 298 стр. ; 24 cm . - (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940) (распарчано)

15. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1931. годину Књ. 2 / приредили Нада Петровић , Јелена Бакић ; предговор Момчило Павловић. – Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2007. – XII, 527 стр. ; 24 cm . – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940) (распарчано)

16. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1932 годину Књ. 3 / приредила Нада Петровић ; предговор Предраг Симић. - Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2008. - XV, 487 стр. - (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

17. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1933. годину Књ. 4 / приредиле Нада Петровић, Јелена Ђуришић ; предговор Љубодраг Димић. – Београд : Архив Југославије, 2009. – XVI, 523 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940) (распарчано)

18. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1934. годину Књ. 5 / приредиле Нада Петровић, Јелена Ђуришић ; предговор Милан Ристовић. – Београд : Архив Југославије, 2010. – XIII, 532 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

19. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1935. годину Књ. 6 / приредила Нада Петровић ; предговор Мира Радојевић. – Београд : Архив Југославије, 2011. – XXI  , 518 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

20. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. годину Књ. 7 / приредила Нада Петровић ; предговор Душан Батаковић. – Београд : Архив Југославије, 2012. – XIX, 698 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

21. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1937. годину Књ. 8 / приредила Нада Петровић ; предговор Александар Животић. – Београд : Архив Југославије, 2013. – XIX, 751 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

22. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1938. годину Књ. 9 / приредила Јелена Ђуришић. – Београд : Архив Југославије, 2014. - 724 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

23. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1939. годину Књ. 10 / приредила Јелена Ђуришић. предговор Милан Ристовић. – Београд : Архив Југославије, 2015. - 625 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

24. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1940. годину Књ. 11 / приредио Драган Теодосић ; предговор Мира Радојевић. – Београд : Архив Југославије, 2015. - 653 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

25. ИЛИЋ, Саша
Странци „гастарбајтери“ : страна стручна радна снага у привреди Југославије : 1945-1950. године / Саша Илић. – Београд : Архив Југославије, 2020. – 611 стр. : илустр. ; 24 cm 

26. ЈОВАНОВИЋ, Драгољуб
Политичке успомене. Књ. 1-12 / Драгољуб Јовановић. – Београд : Култура : Архив Југославије : Правни факултет Универзитета : "Филип Вишњић", 1997-2008. – (326 ; 331 ; 337 ; 366 ; 363 ; 350 ; 272 ; 360 ; 349 ; 339 ; 320 ; 397) стр.

27. Јован М. Јовановић Пижон Дневник : (1896-1920) Дневник : (1896-1920) / приредили Радош Љушић и Миладин Милошевић. - Нови Сад : Прометеј ; Београд : Радио-телевизија Србије : Архив Југославије, 2015. - 721 стр. (распарчано)

28. Југославенске владе у избјеглиштву 1941-1943 документи / приредио Богдан Кризман. - Београд : Архив Југославије ; Загреб : Глобус, 1981. - 529 стр. ; 24 cm  (Плава библиотека) (лат.) (распарчано)

29. Југославија и Европска заједница 1957-1992 зборник докумената / приредио Милан Игрутиновић. – Београд : Архив Југославије, 2020. – 672 стр. ; 24 cm 

30. Југославија и Уједињени народи 1941-1945 Слободан Нешовић, Бранко Петрановић. - Београд : Народна књига : Архив Југославије, 1985. -675 стр. ; 24 cm . - (Библиотека Извори) (распарчано)

31. Југославија – Алжир, зборник радова са научне конференције одржане у Алжиру 27. јануара 2013. главни и одговорни уредник Миладин Милошевић. - Београд : Архив Југославије, 2013. - 162 стр. : илустр. 24 cm 

32. Југославија - Индонезија 1945-1967 : истраживања и документа Љубодраг Димић, Александар Раковић, Миладин Милошевић. - Београд : Архив Југославије, 2014. - 535 стр. (распарчано)

33. Југославија - Сједињене Америчке Државе : поруке председника Југославије и Сједињених Америчких Држава : 1944-1980. приредили Миладин Милошевић, Нада Пантелић. - Београд : Архив Југославије, 2014. - 354 стр.

34. Југославија - Сједињене Америчке Државе : сусрети и договори највиших званичника Југославије и САД : 1955-1980 приредили Миладин Милошевић, Драган Богетић ; предговор Драган Богетић. - Београд : Архив Југославије, 2017. - 470 стр.

35. Југославија - СССР : сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР : 1946-1964. Том 1 одговорни приређивач Љубодраг Димић. - Београд : Архив Југославије, 2014. - 780 стр.

36. Југославија - СССР : сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР : 1965-1980. Књ. 2 приређивачи Л- А. Величанскаја... и др. ; предговор Љубодраг Димић, А. С Аникиеев. - Београд : Архив Југославије, 2016. - 923 стр.

37. Југословенска држава и Албанци. Књ. 1-2 приредили Љубодраг Димић, Ђорђе Борозан. - Београд : Службени лист СРЈ : Архив Југославије : Војно-историјски институт, (1998-1999). – (785 ; 891) стр. ; 24 cm  (Књ. 2 распарчана)

38. Југословенске владе у избjеглиштву 1943-1945 документи / приредио Бранко Петрановић. - Београд : Архив Југославије ; Загреб : Глобус, 1981. - 447 стр. ; 24 cm  (Плава библиотека) (лат.) (распарчано)

39. Југословенско-aлжирски односи 1956-1979 приредили Миладин Милошевић, Нада Пантелић. - Београд : Архив Југославије, 2014. - 972 стр. (распарчано)

40. Југословенско-амерички односи 1918-1945 зборник докумената / приредили Предраг Крејић, Митар Тодоровић ; предговор Чедомир Антић. - Београд : Архив Југославије, 2015. - XII, 481 стр.

41. Југословенско-ирачки односи : 1955-1979 документа о спољној политици Југославије / приредили Нада Пантелић, Милан Медаковић ; предговор Александар Животић. - Београд : Архив Југославије, 2015. - XXXVI, 298 стр.

42. КОРАЋ, Љубиша
Организација федерације у социјалистичкој Југославији 1943-1978 / Љубиша Кораћ. - Београд : Архив Југославије ; Загреб : Глобус, 1981. - 488 стр. ; 24 cm (лат.) (распарчано)

43. КОСАНОВИЋ, Сава Н.
Југославија је била осуђена на смрт : смисао Московског споразума ; припремио за штампу и уводне напомене написао Богдан Кризман. - Загреб : Глобус ; Београд : Архив Југославије, 355 стр. 24 cm  (лат.) (распарчано)

44. Културна политика Југославије : 1945-1952 зборник докумената. Књ. 1-2 приредили Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић, Иван Хофман. – Београд : Архив Југославије, 2009. – (613 ; 558) стр. (распарчано)

45. ЛЕКИЋ, Богдан
Архивски извори за историју социјалистичке Југославије 1943-1953 / Богдан Лекић. - Београд : Архив Југославије, 1987. - 275 стр. ; 24 cm  (лат.) (распарчано)

46. Македонско питање у југословенско-грчким односима : поверљиви документи 1949-1967 приредили Константинос Катсанос, Нада Пантелић. – Београд : Архив Југославије ; Тhessaloniki : Друштво за македонске студије, 2012. – 297 стр. : илустр. ; 25 cm (лат)

47. Мeђународна научна конференција Велике силе и мале државе у хладном рату 1945-1955 ., случај Југославије (2003 ; Београд) Велике силе и мале државе у хладном рату 1945-1955.: случај Југославије : зборник радова са Међународне научне конференције, Београд, 3-4 новембар 2003 /уредник Љубодраг Димић. - Београд : Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије : Архив Србије и Црне Горе : Институт за новију историју Србије; Лондон : Центар за истраживање хладног рата LSE , 2005 (Београд: SD Publik ). - 400стр.: илустр,; 24 cm (лат.) (распарчано)

48. Месечни извештаји Југословенског посланства у Лондону 1930-1941 приредили Миодраг Зечевић, Миладин Милошевић. - Београд : Експортпрес : Архив 1991. - 503 стр. ; 24 cm (распарчано)

49. Немци о Краљевини Југославији : извештаји немачких дипломатских представника 1920—1941. Том 1, 1920-1929 / Живко Аврамовски. – Београд : Архив Југославије, 2020. – 409 стр. ; 24 cm (лат.)

50. Почетак краја СФРЈ : стенограм и други пратећи документи проширене седнице Извршног комитета ЦК СКЈ одржане 14-16. марта 1962 приредио Миодраг Зечевић. – Београд : Архив Југославије : Принтер Комерц, 1998. – 311 стр. – (Извори за историју Југославије) (лат) (распарчано)

51. Привредна политика Владе ФНРЈ : записници Привредног савета Владе ФНРЈ 1944-1953. Књ. 1-4 / приредили Миодраг Зечевић, Богдан Лекић. - Београд :Архив Југославије, 1995. - (909 ; 734 ; 783 ; 821) стр. ; 24 cm, - (Извори за историју Југославије) (лат)

52. РИСТИЋ, Марко
Дипломатски списи / Марко Ристић ; приредио, предговор написао Миладин Милошевић. - Београд : Просвета : Архив Југославије, 1996. 448 стр. ; 24 cm (распарчано)

53. Руски лекари у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији, Биографски речник и анкете (1918-1946) Београд, Москва Дом русского зарубежја имени Александра Солженјицина , 2012. – 465 стр. ; 24 cm (распарчано)

54. Тито - Churcill : строго тајно Churcill : строго тајно изабрао и уредио Душан Бибер. - Београд : Архив Југославије ; Загреб : Глобус, 1981. - 589 стр. ; 24 cm . - (Библиотека "За мир") (лат.) (распарчано)

55. Ћоровић, Владимир
Односи Србије и Аустроугарске у 20. веку. - Београд : Архив Југославије ... и др., 2018. - 1062 стр.

56. 1948 – Југославија и Коминформ : педесет година касније студије Ранко Петковић … (и др.). – Београд : Међународна политика : "Службени лист СРЈ" : Архив Југославије … (и др.), 1998. – 337 стр. (лат.) (распарчано)

57. Четврта седница ЦК СКЈ – Брионски пленум стенографске белешке са Четвртог пленума, материјали Извршног комитета ЦК СКЈ, извод из стенографских бележака шесте седнице ЦК СК Србије, реаговања домаће и стране јавности, писма и телеграми, изјаве и др. / приредио Јован П. Поповић. – Београд : Архив Југославије : Принтер Комерц, 1999. – 957 стр. – (Документи за историју Југославије) (лат.) (распарчано)

Датум измене стране: 27.12.2021.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |