Архив Југославије 1950-2000

Монографија садржи приказ развоја Архива, задатке које је Архив имао и резултате које је остварио у току педесет година постојања. Она је покушај да се на релативно малом броју страница, путем текста, фотографија и факсимила архивских докумената што верније представи делатност ове државне, културне и научне установе.

Датум измене стране: 14.01.2022.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |