Збирке

Лични фондови и збирке садрже документа која су сама по себи драгоцена за изучавање историје југословенске државе, али су и изванредна допуна многим некомплетним фондовима, нарочито оним из периода Краљевине Југославије. У Архиву се чува 87 личних фондова и збирки.

Водич кроз збирке Архива је објављен 2007. године.

Број
фонда
Назив
фонда
Информативно
средство
Количина
(Метара)
Граничне
године
ствараоца
Граничне
године
грађе
Начин
сређености
37 СТОЈАДИНОВИЋ МИЛАН инвентар PDF 9,90 1888. - 1961. 1914. - 1944. архивистички
80 ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН ПИЖОН инвентар PDF 14,50 1859. - 1939. 1870. - 1939. архивистички
81 СТОШОВИЋ ДОБРИВОЈЕ инвентар PDF 1,30 1894. - 1957. 1922. - 1942. архивистички
82 ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛАН попис 0,06 ? - 1958. 1880. - 1955. архивистички
83 КОСАНОВИЋ САВА Н. инвентар PDF 4,50 1894. - 1956. 1928. - 1956. архивистички
84 КРИЗМАН ХИНКО попис 0,25 1882. - 1957. 1913. - 1951. архивистички
85 МАРКОВИЋ ЛАЗАР инвентар PDF 0,25 1882. - 1955. 1916. - 1942. архивистички
86 МИЛОСАВЉЕВИЋ СВЕТИСЛАВ Т. попис 0,10 1882. - 1960. 1918. - 1952. архивистички
87 ПИШТЕЛИЋ ЛУКА попис 0,25 1873. - 1958. 1887. - 1953. архивистички
88 ПРИБИЋЕВИЋ АДАМ попис 0,06 1880. - 1957. 1916. - 1957. архивистички
90 ПЉАКУ ПАНАЈОТ попис 0,40 1919. - 1966. 1947. - 1966. архивистички
91 САВИЋ КИРИЛ попис 0,14 1870. - 1957. 1896. - 1957. архивистички
92 ЈАКОВЉЕВИЋ ВОЈИСЛАВ попис 0,60 1893. - ? 1926. - 1940. архивистички
93 СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГИША попис 0,25 1886. - 1968. 1936 архивистички
94 ШОЋ ПЕРО попис 0,14 1884. - 1966. 1896. - 1929. архивистички
102 КРАКОВ СТАНИСЛАВ инвентар PDF 1,10 1895. - 1968. 1918. - 1945. архивистички
104 ПЕТРОВИЋ МИХАЈЛО попис 0,40 1899. - 1949. 1940. - 1945. архивистички
105 ВУЛОВИЋ НИКОЛА попис 0,06 1896. - 1971. 1922. - 1925. архивистички
113 ЗБИРКА ДЕПЕША ПОВОДОМ СМРТИ МИЛОРАДА ДРАШКОВИЋА попис 0,06 1873. - 1921. 1921. - 1941. архивистички
115 "ЗБОР" ДИМИТРИЈА ЉОТИЋА попис 0,08 1896. - 1945. 1917. - 1940. архивистички
143 ПАШИЋ НИКОЛА попис 0,40 1845. - 1926. 1878. - 1927. архивистички
210 МИЈАТОВИЋ ЧЕДОМИЉ попис 0,16 1842. - 1932. 1862. - 1932. архивистички
303 КОН ГЕЦА попис 0,06 1873. - 1941. 1926. - 1936. архивистички
304 ЈОВАНОВИЋ ДРАГОЉУБ попис 0,50 1895. - 1977. 1906. - 1956. архивистички
305 ПОПОВИЋ ЂУРА инвентар PDF 5,00 1892. - 1961. 1910. - 1939. архивистички
306 ГЕРШКОВИЋ ЛЕОН нема 20,00 1910. - 1992. 1936. - 1986. архивистички
308 СИНДИКАЛНЕ И ДРУГЕ РАДНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ попис 4,00 1899. - 1945. 1899. - 1945. архивистички
310 ЦИНЦАР - МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР попис 0,50 1889. - 1945. 1914. - 1939. архивистички
311 ЗБИРКА ПЛАКАТА попис 0,57 1952. - 2003. 1915. - 1963. архивистички
312 ЗОГОВИЋ РАДОВАН попис 0,05 1907. - 1986. 1934. - 1966. хронолошки сређена
323 ДАВИДОВИЋ ЉУБОМИР регеста 0,13 1863. - 1940. 1916. - 1939. архивистички
335 ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ МАРАМБО попис 11,60 1884. - 1968. 1834. - 1952. архивистички
343 ГЛАВНИ ОДБОР ЧЕТНИЧКОГ УДРУЖЕЊА нема 0,06 1928. - 1941.
377 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА пописи и картотеке 48.530 фотографија, 161 фотоалбума 1962. - 2006. 1878. - 1990. делимично сређена
397 СУБОТИЋ ИВАН попис 0,08 1893. - 1973. 1878. - 1937. архивистички
398 ПРЖИЋ ИЛИЈА попис 0,16 1899. - 1944. 1930. - 1944. архивистички
399 ГАРАПИЋ МАРКО попис 0,06 1873. - 1941. 1931 архивистички
406 ЗЕЧЕВИЋ МИОДРАГ инвентар 10,60 -1930 1964. - 1993. архивистички
447 ВЛАЈИЋ БОЖИДАР попис 0,06 1888. - 1974. 1941. - 1977. архивистички
512 ВЛАХОВИЋ ВЕЉКО попис 6,00 1914. - 1975. 1914. - 1975. архивистички
513 ПИЈАДЕ МОША попис 6,00 1890. - 1957. 1869. - 1965. архивистички
515 ЗБИРКА ШТАМПЕ РАДНИЧКОГ И КОМУНИСТИЧКОГ ПОКРЕТА Инвентар 2,60 1881. - 1945. архивистички
516 ЗБИРКА МЕМОАРСКЕ ГРАЂЕ аналитички инвентар – картотека; регистри (ауторски, тематски, географски) 10,30 1959. - 1970. 1903. - 1946. архивистички
517 РЕВОЛУЦИОНАРНИ РАДНИЧКИ ПОКРЕТ (ЗБИРКА ОТКУПА И ПОКЛОНА) попис 2,30 1911. - 1955. 1911. - 1955. архивистички
518 КОРАЋ ВИТОМИР инвентар, регеста 3,40 1877. - 1944. 1896. - 1941. архивистички
720 НАПРЕДНИ СТУДЕНТСКИ ПОКРЕТ Инвентар 0,80 1919. - 1941. 1909. - 1941. архивистички
721 РЕВОЛУЦИОНАРНИ СИНДИКАТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар 0,50 1919. - 1941. 1919. - 1941. архивистички
722 ПОЛИТИЧКИ ОСУЂЕНИЦИ У КАЗНИОНАМА И КОНЦЕНТРАЦИОНИМ ЛОГОРИМА (Лепоглава, Билећа, Ниш, Марибор, Пожаревац, Сремска Митровица) регеста 1,00 1919. - 1941. 1919. - 1941. архивистички
723 ЈУГОСЛОВЕНИ ПРИСТАЛИЦЕ НОБ-а У ИНОСТРАНСТВУ регеста 1,80 1952. - 1970. 1942. - 1945. архивистички
724 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДОБРОВОЉЦИ У ШПАНСКОМ ГРАЂАНСКОМ РАТУ Инвентар 4,80 1936. - 1939. 1936. - 1941. архивистички
725 ЛЕВИН - МАЈЕР РОЗА попис 0,26 1890. - 1983. 1919. - 1932. архивистички
726 УПРАВА КАЗНИОНА (Пожаревац, Сремска Митровица, Марибор) - ПРЕДМЕТИ ОСУЂЕНИХ КОМУНИСТА регеста 0,52 1919. - 1943. 1919. - 1943. архивистички
730 ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ регеста 0,26 1920. - 1945. 1920. - 1945. архивистички
786 МОРАЧА МИЛУТИН попис 0,14 1914. - 2003. 1942. - 2001. елементарно
787 ЉУБИЧИЋ НИКОЛА попис 0,20 1916. - 2005. 1941. - 2001. елементарно
790 ЗБИРКЕ РЕПРОДУКОВАНИХ ДОКУМЕНАТА регеста, попис 28,09 1909. - 1945. 1909. - 1945. архивистички
790 790/1 КОМУНИСТИЧКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА (КИ) - СЕКЦИЈА КПЈ регеста 5,50 1919. - 1941. архивистички
790 790/1 - 1 КОМУНИСТИЧКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА (КИ) - ИЗВРШНИ ОРГАНИ (ИО) регеста 0,26 1919. - 1941. архивистички
790 790/2 КОМУНИСТИЧКА ОМЛАДИНСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА (KOИ) – СЕКЦИЈА СКОЈ регеста 1,70 1919. - 1941. архивистички
790 790/2 - 1 КОМУНИСТИЧКА ОМЛАДИНСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА (КОИ) - ИЗВРШНИ ОРГАНИ (ИО) регеста 0,13 1920. - 1929. архивистички
790 790/3 БАЛКАНСКА КОМУНИСТИЧКА ОМЛАДИНСКА ФЕДЕРАЦИЈА (БКОФ) регеста 0,13 1922. - 1930. архивистички
790 790/4 СЕЉАЧКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА КРЕСТИНТЕРНА (СИ) – СЕЉАЧКИ ПОКРЕТ У ЈУГОСЛАВИЈИ регеста 0,65 1924. - 1931. архивистички
790 790/5 СЕЉАЧКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА КРЕСТИНТЕРНА (СИ) – МЕЂУНАРОДНИ АГРАРНИ ИНСТИТУТ (МАИ) регеста 0,10 1927. - 1934. архивистички
790 790/6 ЦРВЕНА СИНДИКАЛНА ИНТЕРНАЦИОНАЛА ПРОФИНТЕРНА (ЦСИ) – РЕВОЛУЦИОНАРНИ СИНДИКАТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ регеста 0,50 1921. - 1936. архивистички
790 790/7 МЕЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОМОЋ БОРЦИМА РЕВОЛУЦИЈЕ (МОПР) – СЕКЦИЈА ЦРВЕНА ПОМОЋ ЈУГОСЛАВИЈЕ (ЦПЈ) регеста 1,30 1922. - 1941. архивистички
790 790/8 ЈУГОСЛОВЕНИ И ОКТОБАРСКА РЕВОЛУЦИЈА регеста 4,50 1917. - 1921. архивистички
790 790/9 ЦРВЕНА СПОРТСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА СПОРТИНТЕРН – РАДНИЧКИ СПОРТ ЈУГОСЛАВИЈЕ регеста 0,13 1923. - 1936. архивистички
790 790/10 МЕЂУНАРОДНИ ЖЕНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ (МЖС) – РАДНИЧКИ ПОКРЕТ ЖЕНА ЈУГОСЛАВИЈЕ регеста 0,13 1920. - 1934. архивистички
790 790/11 МЕЂУНАРОДНИ АНТИФАШИСТИЧКИ КОМИТЕТ (МАК) регеста 0,10 1929. - 1930. архивистички
790 790/12 БАЛКАНСКА КОМУНИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА (БКФ) регеста 0,40 1920. - 1930. архивистички
790 790/13 ЈУГОСЛОВЕНИ НА РАДУ И ШКОЛОВАЊУ У СССР-у регеста 1,80 1922. - 1945. архивистички
790 790/14 ЕМИСИЈE РАДИО СТАНИЦЕ "СЛОБОДНА ЈУГОСЛАВИЈА" регеста 3,30 1941. - 1945. архивистички
790 790/15 ЈУГОСЛОВЕНИ И ОКТОБАРСКА РЕВОЛУЦИЈА (из совјетских архива) регеста 0,26 1929. - 1936, 1940. архивистички
790 790/16 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА ЦЕНТРАЛНОГ ПАРТИЈСКОГ АРХИВА БУГАРСКЕ КП (ЗД ЦПА БКП) регеста 0,40 1940. - 1941. архивистички
790 790/17 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА ИЗ ЧССР регеста 0,30 1909. - 1944. архивистички
790 790/18 ЗБИРКА ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У БЕРЛИНУ регеста 0,50 1921. - 1945. архивистички
790 790/19 ОДЈЕК ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ У ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА попис 5,00 1916. - 1929. архивистички
790 790/20 ПОЛИЦИЈСКА КАРТОТЕКА регеста 0,50 1919. - 1944. архивистички
790 790/21 ЈУГОСЛОВЕНСКА ВОЈНА МИСИЈА У СССР регеста 0,50 1944. - 1945. архивистички
790 790/22 РОДОЉУБ ЧОЛАКОВИЋ попис 0,65 1900. - 1983. 1925. - 1941; 1960. - 1983. архивистички
791 ЗБИРКА ДЕПЕША: ЦЕНТРАЛНИ КОМИТЕТ КПЈ – КОМУНИСТИЧКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА регеста 0,90 1941. - 1944. 1941. - 1944. архивистички
792 ДОКУМЕНТИ ЦЕНТРАЛНИХ, ПОКРАЈИНСКИХ КОМИТЕТА И НИЖИХ ОРГАНА КПЈ И СКОЈ-а регеста 4,00 1919. - 1945. 1919. - 1945. архивистички
797 ЗБИРКА МИКРОФИЛМОВА попис и картотеке микрофилмова 84.327,58 снимака 1957. - 2006. 1876. - 1974. већи део архивистички сређен
798 ВАСИЉЕВИЋ ЖИВАН попис 1,60 1920. - 2007. 1968. - 1991. елементарно
811 СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ - ЈУГОСЛАВИЈА 2,00 1910. - 1929. несређена
820 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ГЕНЕРАЛА ЉУБОМИРА МАРИЋА 309 фотографија 1917. - 1938. сређена
821 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА - ВРХОВНИ ВОЈНИ СУД 8 фотографија 1930. - 1941. сређена
822 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ДР. СИДЕ МАРЈАНОВИЋ 127 фотографија 1941. - 1945. сређена
823 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ВЛАДИМИРА МИЛОИЧИЋА 6 фотографија 1941. - 1946. сређена
824 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ЈОВАНА ЖИВКОВИЋА 96 фотографија 1941. - 1965. сређена
835 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ПОРОДИЦЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ попис 1.223 фотографије 1921. - 1934 сређена
841 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ВОЛФГАНГА БИДИНГЕРА (доступно 20 фотографија) 310 фотографија 1938. - 1942. сређена
842 ТАДИЋ ЉУБОМИР попис 1,50 1930. - 2009. архивистички
844 КРСТИЋ МАРКО попис на француском 7,00 1920. - 2005. 1938. - 2005.
845 КОНСТАНТИНОВИЋ МИХАИЛО попис 4,00 1932. - 1941.
848 НЕНАДОВ ЈОВАН попис 12,50 1941. - 2008.
849 ТОШИЋ ДЕСИМИР нема 8,00 1920. - 2008. 1945. - 2008.
853 ЖИВКОВИЋ ПЕТАР попис 0,5 1929-1935. делимично регистратурски
855 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ЈОСИФОВИЋ М. СТАНИСЛАВ
856 БОЖОВИЋ БРАНИСЛАВ попис 7,00 1918-2006. тематски сређена
858 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ЛАЗИЋ ПОП ВЕРА 53 фотографије 1917-1960.
859 ГАВРИЛОВИЋ МИЛАН попис 7,6 1938-1976. тематски сређена
862 ПЕТРАНОВИЋ БРАНКО попис 4,043 фотографије 1960-1992. делимично регистратурски
863 ЈОВАНОВИЋ МИЛАН нема 0,12 1941-1945.
869 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ЈОВАНОВИЋ Ђ. МИЛАН
870 ТОШИЋ ТИХОСЛАВ попис 3,00 1961-2000. елементарно
872 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА МИЈОВИЋ ДР. ДУШАН
876 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА БЕАТЕН НУМН
877 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА – VARIA
878 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ПРОТИЋ ДУШАН
882 ДР ЛАЗАР БАЈИЋ попис /
883 ОЛЕГ МИКЛАШЕВСКИ нема / 1990.-1992. / /
884 ДР АНТОН ВРАТУША попис 11,50 1915.-2017. 1942.2010. елементарно

Датум измене стране: 14.08.2023.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |