Потписани споразуми о сарадњи

slika

Преглед потписаних међународних билатералних споразума о сарадњи Архива Југославије (Архива Србије и Црне Горе)

Потписан Меморандум о разумевању између Архива Југославије и Националног архива Краљевине Мароко

Дана 15. марта 2022. године у Рабату у просторијама Националног архива Краљевине Мароко директори Архива Југославије и Националног архива Краљевине Мароко др Милан Терзић и Џама Баида (Jamaà Baida) потписали су Меморандум о разумевању између Архива Југославије и Националног архива Краљевине Мароко. (Опширније...)

Меморандум о сарадњи Архива Југославије и Националног архиве Индије

Потписан у Београду, 18. октобра 2017. године . (Опширније...)

Меморандум о сарадњи Архива Југославије и Националног архива Туниса

Потписaн у Београду, 24. октобра 2016. године. (Опширније...)

Меморандум о разумевању између Архива Југославије и Националног архива Републике Индонезије

У Џакарти, 13. марта 2013. године је потписан Меморандум о разумевању између Архива Југославије - Република србија и Националног архива Републике Индонезије. (Опширније...)

Споразум о сарадњи Архива Југославије и Дома руске дијаспоре "Александар Солжењицин" из Москве

Споразум о сарадњи Архива Југославије и Дома руске дијаспоре "Александар Солжењицин" из Москве, потписан је 25. октобра 2013. године у Архиву Југославије. Споразум су потписали Виктор Александрович Москвин, директор Дома руске дијаспоре и Миладин Милошевић, директор Архива Југославије.

Протокол о сарадњи Архива Републике Српске и Архива Југославије

Протокол о сарадњи Архива Републике Српске и Архива Југославије потписан је 11. марта 2011. године у Архиву Републике Српске у Бањалуци. Протокол су потписали Душан Поповић, директор Архива Републике Српске и Миладин Милошевић, директор Архива Југославије.

Меморандум о сарадњи Архива Југославије и Националног архива Алжира, потписан у Београду, 16. новембра 2009. године. (Опширније о посети директора Националног архива Алжира)

Споразума о сарадњи између Архива Србије и Црне Горе и Архива Босне и Херцеговине, потписaн у Београду, 29. октобра 2007. године.

Споразум о сарадњи између Архива Србије и Црне Горе и Главне архивске управе при Министарском савету Републике Бугарске - потписан у Софији, 27. априла 2005. године.


Споразум о сарадњи између Архива Србије и Црне Горе и Главне архивске управе града Москве - потписан у Београду, 5. септембра 2005. године.


Споразум о сарадњи између Архива Србије и Црне Горе и Државне архивске управе НР Кине - потписан у Београду, 10. новембра 2005. године.


Споразум о сарадњи између Архива Србије и Црне Горе и Мађарског државног архива - потписан у Будимпешти, 28. новембра 2005. године.

Споразум о сарадњи између Архива Србије и Црне Горе и Државног комитета архива Украјине - потписан у Бечу, 25. августа 2004. године.


Споразум о сарадњи између Архива Србије и Црне Горе и Државног архива Републике Македоније - потписан у Скопљу, 11. новембра 2004. године.


Споразум о сарадњи између Архива Србије и Црне Горе и Државног архива Републике Словеније - потписан у Београду, 9. децембра 2004. године.

Протокол о сарадњи између Архива Југославије и Државног архива Републике Словеније - потписан у Марсеју, 14. новембра 2002. године.

Споразум о међуархивској сарадњи Националног архива Румуније и Архива Југославије - потписан у Букурешту, 10. октобра 1996. године.

Допуна Протокола о основним правцима сарадње између Државне архивске службе Руске Федерације и Архива Југославије - потписана у Београду, 18. јуна 1995. године.

Протокол о основним правцима сарадње између Државне архивске службе Руске Федерације и Архива Југославије - потписан у Москви, 27. октобра 1994. године.

Датум измене стране: 08.04.2021.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |