Изложбе Aрхива

Место и датум отварања изложбе:Архив Србије и Црне Горе, Београд, 24. 10. 2006.

Организација:Архив Србије и Црне Горе, Музеј историје Југославије, Министарство за културу и комуникације Руске Федерације, Федерална архивска агенција Руске Федерације (Росархив), Државни архив Руске Федерације

Аутори изложбе:Миладин Милошевић и Нада Петровић (Архив СЦГ), и многа лица из Росархив-а и ГАРФ-а

Информативно средство: каталог на српском и руском језику PDF , плакат


Место и датум отварања изложбе:Архив Србије и Црне Горе, Београд, 19. октобар 2005.

Организација:Архив Србије и Црне Горе

Аутор изложбе:мр Гојко Маловић

Информативно средство: проспект


Место и датум отварања изложбе:Москва, 29. јануар 2003.

Организација:Архив Југославије, Државни архив Руске Федерације

Аутор изложбе:мр Комнен Пијевац (Архив Југославије), Лидија Ивановна Петрушева и Јелена Генадијевна Прокофјева (Државни архив Руске Федерације)

Информативно средство: каталог


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 27. фебруар 2002.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:мр Комнен Пијевац

Информативно средство: каталог


Место и датум отварања изложбе:Београд, 22. јануар 2001.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:Сандра Поповић

Информативно средство: каталог, плакат


Место и датум отварања изложбе:Београд, 21. јануар 2000.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:Саша Илић

Информативно средство: каталог


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 21. јануар 1999.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:мр Комнен Пијевац

Информативно средство: каталог


Место и датум отварања изложбе:Сава центар, Београд, 01. децембaр 1998.

Организација:Архив Југославије

Аутори изложбе:мр Гојко Маловић и Митар Тодоровић

Информативно средство: проспект


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 21. јануар 1998.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:мр Комнен Пијевац

Информативно средство: проспект


Место и датум отварања изложбе:Руски дом, Београд, 20. новембар 1997.

Организација:Архив Југославије, Архив САНУ, Архив Србије, Историјски архив Београда

Аутор изложбе:Мирослав Јовановић

Информативно средство: проспект


Место и датум отварања изложбе:Москва, 3. септембар 1997.

Организација:Архив Југославије, Архив Србије и Државни архив Црне Горе

Аутори изложбе:мр Гојко Маловић (Архив Југославије) и Драгица Јанковић (Архив Србије)

Информативно средство: каталог


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 21. јануар 1997.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:мр Гојко Маловић

Информативно средство: проспект


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, јануар 1995.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:мр Гојко Маловић

Информативно средство: проспект


Место и датум отварања изложбе:Музеј 25. мај, Београд, 3 јул 1991.

Организација:Архив Југославије у сарадњи са архивима, музејима и сродним институцијама (поводом педесетогодишњице НОБ-а)

Информативно средство: проспект


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 27. децембар 1988.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:мр Гојко Маловић

Информативно средство: каталог


Датум измене стране: 24.02.2022.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |